My w mediach
  • Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli kolejna niewykorzystana szansa na naprawę ładu przestrzennego
   dr inż. Michał Domińczak

   Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli kolejna niewykorzystana szansa na naprawę ładu przestrzennego

    
   Przyjęta przez Sejm RP 20 lipca br. ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) tworzy zupełnie nową instytucję na rynku nieruchomości w Polsce. Celem agencji stworzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie zarządzanie nieruchomościami skarbu państwa, które można przeznaczyć pod budowę mieszkań. Ma to być również narzędzie do realizacji wyborczych obietnic PiSu w obszarze mieszkalnictwa.

  • Prezydent Trump w Europie – polityczne przesłanie wizyty
   dr Przemysław Biskup

   Prezydent Trump w Europie – polityczne przesłanie wizyty

    
   Lipcowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie rzuca interesujące światło na stan relacji transatlantyckich. Donald Trump potwierdził, że USA nie odwraca się od swoich europejskich sojuszników, ale równocześnie wyraźnie pokazał podczas szczytu G20 w Hamburgu, że od Niemiec i Francji oczekuje zdecydowanie większego zaangażowania we wspólną obronność niż jego poprzednicy. 

  • Polskie miasta potrzebują lokalnych wzorców
   Wojciech Przybylski

   Polskie miasta potrzebują lokalnych wzorców

    
   Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór do pilotażu tzw. Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM). Program ten, zapisany w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, skierowany jest do włodarzy miast, którzy szukają narzędzi do skutecznego rozwiązywania miejskich problemów. Dzięki temu PIM może być pierwszą prawdziwą próbą stworzenia na poziomie krajowym rekomendacji dla polityk miejskich. 

  • Amerykański gaz szansą dla Polski. Nawet jeśli do nas nie trafi
   Paweł Musiałek

   Amerykański gaz szansą dla Polski. Nawet jeśli do nas nie trafi

    
   Współpraca energetyczna była głównym przesłaniem, z którym do Warszawy przyjechał Donald Trump. Pierwsza dostawa amerykańskiego LNG do gazoportu w Świnoujściu potwierdza, że taka współpraca może się opłacać obu stronom. Nawet jeśli w najbliższych miesiącach, z uwagi na rynkowe uwarunkowania, nie zostaną podpisane wieloletnie kontrakty gazowe z amerykańskimi dostawcami, to w dłuższej perspektywie sytuacja może się zmienić. Niezależnie od tego czy surowiec trafi do Europy, wzrost...

   Czytaj więcej

  • Na Północ zwrot
   Adam Balcer

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

  • RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi

    
   Działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – towarzyszy szereg absurdów i patologii. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te muszą być poddawane znacznie...

   Czytaj więcej

  • Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ 1/2017
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ 1/2017

    
   Ukazała się właśnie najnowsza analiza Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt. Ku Europie dwóch prędkości? Strategia Niemiec wobec kryzysu integracji europejskiej. Autorem opracowania jest prof. Tomasz Grzegorz Grosse, współpracownik CA KJ, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucje Europeistyki UW. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze streszczeniem publikacji, a przede wszystkim do pobrania i lektury pełnej wersji naszej najnowszej publikacji!

  • Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu
   dr Paweł Ukielski

   Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu

    
   Szczyt państw tzw. Trójmorza, który odbył się w sierpniu 2016 roku w Dubrowniku, otworzył nowy rozdział w dyskusji na temat potencjału współpracy i integracji państw regionu, a co za tym idzie – również miejsca i roli całej Europy Środkowej w polityce międzynarodowej. Podstawą do wyciągnięcia zarówno wniosków analitycznych (scenariusze rozwoju wypadków), jak i politycznych (czy i jak działać na rzecz wzmocnienia współpracy państw tzw. Trójmorza)...

   Czytaj więcej

  • Odpowiadamy ZAiKSowi
   Biuro Prasowe

   Odpowiadamy ZAiKSowi

    
   18 kwietnia otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS pismo, w którym organizacja ta oczekuje od nas zaprzestania dystrybucji raportu „W czym interesie? Funkcjonowanie Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Polsce”. Z przykrością musimy stwierdzić, że w naszej ocenie wysuwanie przez ZAiKS daleko idących roszczeń nieadekwatnych i nieproporcjonalnych nawet w stosunku do wysuwanych, nietrafionych naszym zdaniem, zarzutów może służyć wywarciu presji na nasze Stowarzyszenie. Może też zmierzać...

   Czytaj więcej

  • Musiałek w TVP Info: Kluczowe jest pytanie o interes Polski
   Biuro Prasowe

   Musiałek w TVP Info: Kluczowe jest pytanie o interes Polski

    
   Kluczowe pytanie w sporze o kandydatury na szefa Rady dotyczy interesu Polski. Wątpliwości budzi zarówno to, czy rząd dobrze zrobił wystawiając przeciwko Donaldowi Tuskowi kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego jak i to, czy Donald Tusk słusznie zrobił lekceważąc potrzebę przekonania rządu do poparcia swojej kandydatury. Szerzej powinniśmy zapytać, czy chłodne relacje między polskim rządem a Tuskiem nie są niekorzystne dla Polski – mówił dziś rano w TVP Info...

   Czytaj więcej

  • Grosse: nie chodzi tylko o personalia, ale też wizję integracji
   Biuro Prasowe

   Grosse: nie chodzi tylko o personalia, ale też wizję integracji

    
   Donald Tusk jest wciąż mocnym, najmocniejszym kandydatem w tej rozgrywce. Pytanie: czy ta demonstracja niechęci ze strony obecnego polskiego rządu, który ma jednak niskie stosunkowo notowania raczej zaszkodzi Tuskowi, czy mu pomoże? Sądzę, że paradoksalnie może mu pomóc bardziej niż przeszkodzić – ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Grzegorz Tomasz Grosse, ekspert ds. europejskich i współpracownik CA KJ. Autor niedawnej analizy CA KJ...

   Czytaj więcej

  • Kędzierski: Istnieje ryzyko powstania Unii wielu prędkości
   Biuro Prasowe

   Kędzierski: Istnieje ryzyko powstania Unii wielu prędkości

    
   Na problemy Unii Europejskiej należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, nie ograniczają się one do kryzysu migracyjnego lub kryzysu tożsamościowego. Po drugie, zakres pięciu scenariuszy przedstawionych przez Jean-Claude’a Junckera jest tak rozległy, że obejmują one z jednej strony możliwość rozpadu Unii, a z drugiej – ścisłą integrację Wspólnoty – mówił w Radiu Kraków dr Marcin Kędzierski, szef Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Najbardziej prawdopodobny wydaje...

   Czytaj więcej