My w mediach
  • Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT
   Aleksander Treit

   Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT

    
   Ministerstwo Finansów skierowało do sejmu kolejny projekt ustawy, który ma pomóc w zwiększeniu wpływów z podatków. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2017 roku wprowadza do systemu podatku od towarów i usług (VAT) instytucję podzielonej płatności. Urzędnicy zakładają, że w ciągu dziesięciu lat wprowadzane rozwiązanie zwiększy wpływy budżetowe o 81 miliardów....

   Czytaj więcej

  • Niemiecka wizja reform w strefie euro
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   Niemiecka wizja reform w strefie euro

    
   Kanclerz Niemiec Angela Merkel poparła wizję reform w strefie euro zaprezentowaną przez niemieckiego ministra finansów Wolfganga Schäuble. Najważniejszym postulatem jest stworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego. Niemiecką propozycję można traktować jako wotum nieufności wobec dotychczasowych działań Komisji Europejskiej, a także jako kontrpropozycję dla dużo bardziej odważnej koncepcji reform przedstawionej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

  • Trwała prowizorka Katalonii?
   dr Michał Kuź

   Trwała prowizorka Katalonii?

    
   Przewodniczący katalońskiego rządu ogłosił niepodległość regionu równocześnie opóźniając wprowadzanie tej decyzji w życie. Jest to kolejny etap tarć pomiędzy władzami tego hiszpańskiego regionu a rządem w Madrycie. Wiele wskazuje na to, że sprawa Katalonii stanie się kolejnym zamrożonym konfliktem secesjonistycznym w Europie. Nie będzie na razie ani pełnej niepodległości, ani pełnego powrotu do status quo.

  • Sieć szpitali – większa kontrola, takie same kolejki
   dr Stanisław Maksymowicz

   Sieć szpitali – większa kontrola, takie same kolejki

    
   Funkcjonująca od kilku dni sieć szpitali wprowadzona została względnie bezboleśnie. Ministerstwo Zdrowia chwali się, że przejście do nowego systemu było „płynne”. Przyczyna tego sukcesu leży jednak głównie w powierzchowności wprowadzonych zmian. Proces ten trudno nazwać reformą, a spodziewany przez pacjentów efekt w postaci zmniejszenia kolejek nadal jest aktualnym wyzwaniem.

  • RAPORT: Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   RAPORT: Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi

    
   Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz Grzegorz Grosse w najnowszym raporcie raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Rozważania na temat ochrony polskiej gospodarki są konieczne biorąc pod uwagę ogólny trend protekcjonistyczny niektórych państw członkowskich wobec rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

  • Na Północ zwrot
   Adam Balcer

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

  • RAPORT: W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce

    
   Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – wywołuje wiele kontrowersji. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te powinny być poddawane znacznie większemu nadzorowi,...

   Czytaj więcej

  • Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ 1/2017
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ 1/2017

    
   Ukazała się właśnie najnowsza analiza Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt. Ku Europie dwóch prędkości? Strategia Niemiec wobec kryzysu integracji europejskiej. Autorem opracowania jest prof. Tomasz Grzegorz Grosse, współpracownik CA KJ, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucje Europeistyki UW. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze streszczeniem publikacji, a przede wszystkim do pobrania i lektury pełnej wersji naszej najnowszej publikacji!

  • Kędzierski w PR24: Od jakości szkolnictwa wyższego zależy jakość państwa
   Biuro Prasowe

   Kędzierski w PR24: Od jakości szkolnictwa wyższego zależy jakość państwa

    
   Nie ukrywam, że słowa przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz innych polityków PiSu, w tym m.in. profesora Włodzimierza Bernackiego, smucą mnie, dlatego, że ich stanowisko w dużej mierze ma na celu ochronę interesu zachowawczej części tzw. lobby profesorskiego, czyli osób, które za kilka lat i tak przejdą na emeryturę i nie będą miały wpływu na kształt szkolnictwa wyższego w Polsce. Te działania zachowawczej części lobby profesorskiego,...

   Czytaj więcej

  • Sajduk w „Jedynce”: Polska nie zablokuje integracji europejskich armii
   Biuro Prasowe

   Sajduk w „Jedynce”: Polska nie zablokuje integracji europejskich armii

    
   Władze Unii Europejskiej podejmują działania, które długofalowo mogą doprowadzić do powstania armii europejskiej. Teraz nie mówimy już tylko o inicjatywach politycznych, ale również o realnym finansowaniu tego co jest fundamentem sił zbrojnych czyli badań i wdrażania nowych typów uzbrojenia. W dłuższej perspektywie pozwoli to ujednolicić wyposażenie armii europejskich i na tej podstawie stopniowo będzie budowana coraz silniejsza integracja, która w odpowiednim klimacie politycznym może doprowadzić...

   Czytaj więcej

  • Musiałek w TVN 24 BiŚ: Decyzja o nie przyjmowaniu uchodźców nie była roztropna.
   Biuro Prasowe

   Musiałek w TVN 24 BiŚ: Decyzja o nie przyjmowaniu uchodźców nie była roztropna.

    
   Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie dotyczył Polski, a Węgier i Słowacji. Te dwa państwa wniosły skargi na decyzję o relokacji pod koniec rządów Ewy Kopacz. Kiedy mieliśmy zmianę rządu w Polsce, rząd Beaty Szydło poparł stanowisko Węgrów i Słowaków. Dopiero teraz, Komisja Europejska będzie bezpośrednio odnosiła się polityki migracyjnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinniśmy się spodziewać surowych kar finansowych. Bardziej niepojące jest to,...

   Czytaj więcej