Kampanie programmatic: Automatyzacja w targetowaniu reklam 

Pytanie o celowość kampanii reklamowej to zadanie, które czeka każdego przedsiębiorcę stawiającego na zbudowanie silnej bazy klientów. W ich realizacji niezwykle pomocne okazują się kampanie programmatic, które są przeprowadzane w sieci internetowej za pomocą zaawansowanych technologicznie serwisów zakupowych. 

 

Automatyzacja, optymalizacja i personalizacja – tymi określeniami, w skrócie, można opisać kampanie programmatic. Poznaj podstawy reklamy displayowej wraz z listą korzyści, które dla przygotowaliśmy. 

 

Kampanie programmatic – podstawy z obszaru reklamy displayowej 

Na kampanie programmatic składa się wiele procesów, wdrażanych w ramach praktyki reklamowej. Ich cechą charakterystyczną jest złożoność, przede wszystkim ze względu na fakt, że nie koncentrują się wyłącznie na udostępnianiu komunikatów promocyjnych, ale także na: 

  • właściwym doborze kreacji, z uwzględnieniem preferencji internautów, 
  • efektywnej korelacji stron transakcji – reklamodawców oraz dostawców powierzchni reklamowych wraz z negocjowanymi przez nich stawkami, 
  • kontroli i modyfikacji kampanii reklamowym pod kątem ustalonych zamiarów, 
  • realizacji płatności. 

 

Dane, na których opierają się kampanie programmatic pochodzą z plików cookies, za sprawą których można sprawdzić rodzaj aktywności podejmowanych przez internautów (zweryfikować, jakie produkty bądź usługi są chętnie przez nich wyszukiwane). To dodatkowo sprawia, że reklama programatyczna wyróżnia się wysokim stopniem personalizacji. 

 

Warto pamiętać o tym, że model programmatic bazuje na dwóch standardowych sposobach nabywania powierzchni reklamowej, jakimi są Real-Time Bidding (RTB) oraz Direct. Pierwszy z nich opiera się na systemie aukcji, drugi z kolei – na podstawie uprzednio określonej stawki pomiędzy reklamodawcą, a wydawcą. 

Przyszłość to kampanie programmatic 

O tym, że wybór reklamy programatycznej jest dobrym pomysłem, świadczy jej częsty wybór przez reklamodawców. Wyróżniamy podstawowe profity, jakie możesz uzyskać za jej sprawą:

  • wzrost konwersji, 
  • zautomatyzowane i zoptymalizowane procesy marketingowe, 
  • efektywne zarządzanie danymi reklamowymi, 
  • konsekwentne wykorzystanie budżetu, 
  • większa pozycja na rynku konkurencyjnym, 
  • tworzenie środowiska korzystne dla algorytmu Friendly Index (zapewnienie przejrzystości w kontekście okresów rozliczeniowych, ekspozycji kampanii czy ochrony danych). 

 

Programmatic zapewnia dużą skuteczność, a jako jeden z czołowych czynników skłania coraz większą szerzę reklamodawców do korzystania z jego potencjału. 

Odpowiednia wiedza = murowany sukces   

Brak kompetencji i wiedzy z obszaru programmatic może determinować brak efektów w dalszej perspektywie czasowej. Różnorodne formy zakupu, typy reklam oraz bogactwo zastosowania systemów (np. RTB i Preferred Deals) generują potrzebę znajomości działań technologii reklam programatycznej. 

 

Nie jesteś pewny, czy masz wystarczające kompetencje, aby wdrażać kampanie  programmatic? Podejmij współpracę z agencją marketingową i ciesz się pierwszymi rezultatami!