Usprawnienie procesu produkcyjnego

Źródło: https://inzynieriaprocesow.pl/pl/

Kiedy należy zadbać o usprawnienie procesu produkcyjnego?

Działania mające na celu usprawnienie procesu produkcyjnego mogą być wywołane wieloma sytuacjami w firmie. Najbardziej skrajnym przypadkiem są zdarzenia, w których koszty stworzenia produktu zaczynają przewyższać dochód osiągany ze sprzedaży. Nawet przy wypracowywanych zyskach można jednak dostrzec chwile, w których konkretne zadania pochłaniają zbyt wiele zasobów lub czasu. Czasem usprawnia się nawet dobrze funkcjonujące procesy, w celu osiągnięcia jeszcze większej efektywności i wypracowania przewagi rynkowej nad konkurentami.

Duże koszty i czasochłonność procesu

Najbardziej wymagającym przypadkiem są sytuacje, w których koszty procesu okazują się na tyle duże, że pokrywają całość osiąganego dochodu lub co gorsza go przewyższają. Trudno wtedy o funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego utrzymanie się na rynku. Zwykle wynika to z błędów w organizacji pracy czy wykorzystania zasobów. Czasem prowadzą do tego nadmierne inwestycje w poprawę jakości, bez jednoczesnej racjonalizacji kosztów. To szczególne sytuacje, które nie zdarzają się zbyt często – jeśli wystąpią, to wymagają jednak dość radykalnych działań. Znacznie częściej zdarza się, że firma osiąga zyski, lecz nie tak duże jak można by zakładać. Przeprowadzenie wewnętrznego lub zewnętrznego audytu procesu jest wtedy bardzo wskazane. Zwykle przy takim działaniu okazuje się, że pewne błędy w planowaniu skutkują nadmiernymi kosztami, choćby względem marnowania zasobów. Czasem niektóre zadania trwają po prostu zbyt długo, przez co pracownicy nie są wystarczająco wydajni. Działania optymalizacyjne są wtedy korzystne, pozwalając na skrócenie czasu trwania procesu i ograniczenie kosztów, a to przekłada się na lepsze wyniki przedsiębiorstwa.