Środki grzybobójcze

Przez lata podejmowano decyzje o zwalczaniu chorób podczas opryskiwania liścia flagowego, co zwykle daje największy zwrot z inwestycji w fungicydy. Jest to dobra podstawa do podejmowania świadomych decyzji, ale oprócz ostatecznego zrozumienia pogody w następnym miesiącu, nie uwzględnia ona tego, czy w liściu flagowym występuje infekcja utajona.

Jak długo trwa infekcja utajona liścia flagowego?

W przypadku Septorii, infekcja zaczyna się rozwijać po tym, jak zarodnik grzyba znajdzie się na liściu, a w jego wnętrzu zaczynają rosnąć strzępki. Rozwijają się one zwykle przez kolejne dwa do trzech tygodni, zanim na powierzchni liścia pojawią się klasyczne żółto-brązowe zmiany i czarne piknidia. Wtedy warto zastosować środki grzybobójcze.

Wyzwania związane ze zwalczaniem utajonej infekcji liści

Zwalczanie tej choroby wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Środki grzybobójcze są najbardziej skuteczne we wczesnych fazach cyklu chorobowego. Różne produkty i dawki są odpowiednie w zależności od tego, na jakim etapie cyklu infekcyjnego się znajdujesz.

Nie wiedząc ostatecznie, czy górne liście są już zainfekowane, trudniej jest określić, czy środki grzybobójcze https://www.gardenowo.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/srodki-ochrony-roslin/grzybobojcze/ i ich działanie może opierać się na produktach ochronnych, czy też wymaga zastosowania, zazwyczaj droższych, produktów leczniczych, które mogą zwalczać Septorię w późniejszych fazach cyklu infekcyjnego, a także jaka dawka będzie wymagana.

Badanie choroby utajonej

Liście przechodzą przez analizę laboratoryjną ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR) w celu określenia ilości DNA konkretnej choroby obecnej w liściu.

Początkowo technologia ta, którą firma Bayer zaczęła testować siedem lat temu, była wykorzystywana jako narzędzie badawcze pomagające zrozumieć, czy zabiegi zostały zastosowane w sytuacji ochronnej czy leczniczej w próbach, lub do bardziej szczegółowej analizy różnic w chorobie utajonej występującej w odmianach o różnej podatności na Septorię. Chociaż technologia była pomocna do tych celów, czas realizacji był zbyt wolny, aby być użytecznym w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym.

W 2019 roku firma Bayer udowodniła, że możliwe jest przyspieszenie tego procesu do kilku dni (łącznie z wysyłką pocztową). Rozszerzyli swój program, aby zoptymalizować test i interpretację danych w celu opracowania narzędzia informującego o decyzjach czy użyć środki grzybobójcze.

W sezonie 2020 przeanalizowano prawie 12 000 liści z próbek nadesłanych przez producentów i z różnych prób. Wliczając weekend, średni czas realizacji wynosił zaledwie trzy dni od momentu przybycia do laboratorium, przy czym prawie 50% analiz wykonano w ciągu jednego dnia. Celem jest dostarczenie wszystkich próbek w ciągu jednego dnia od ich otrzymania.