PROGRAM DO WIZUALIZACJI 3D

W kręgach osób związanych z tworzeniem wizualizacji 3D i wszelkiego rodzaju projektów często słyszy się, że poszukiwany jest odpowiedni program do renderingu. Pod pojęciem tym oczywiście należy rozumieć, że program, który dana osoba będzie wykorzystywać w codziennej pracy powinien być wyposażony w silnik renderujący o dobrej mocy i szybkim czasie przetwarzania projektu.

Dobrze dobrany program do tworzenia wizualizacji 3D powinien pozwalać na kontakt z projektem w czasie rzeczywistym, stwarzać możliwość do swobodnej edycji i przekształcania modeli. Jeśli chodzi o poszczególne, gotowe modele to dobrze jest również, aby program wyposażony był w gotową bazę, którą wykorzystać będzie można przy tworzeniu obiektów. Stałe i powtarzalne we wszystkich realizacjach elementy, które tworzą trzon poszczególnych programów, mogą zostać wprowadzane automatycznie, a dzięki temu projektant będzie miał więcej czasu na dopracowanie projektu i skupienie się na szczegółach i detalach.

Program do tworzenia wizualizacji 3D powinien pozwalać na:

  • importowanie danych,
  • swobodną konfigurację,
  • rendering.

Pierwszy z elementów, czyli import danych pozwala na wgranie do programu gotowych modeli 3D, warto więc zwrócić uwagę na to, aby program, z którego korzystamy obsługiwał wszystkie dostępne rozszerzenia. Eyecad VR to jedno z uniwersalnych rozwiązań, które pozwoli na obsługę danych zaimportowanych z dowolnych rozszerzeń. Konfiguracja to nic innego jak praca nad danym projektem, wszelkiego rodzaju przekształcenia i udoskonalenia, które zapewnią zamierzony efekt. I wreszcie rendering, czyli punkt kulminacyjny, którego sprawność i szybkość będzie kwestią decydującą, która może zadecydować o terminowym oddaniu realizacji.

Producenci oprogramowania Eyecad VR zadbali o to, aby wszystkie poszczególne fazy stanowiły spójną całość, która pozwoli na osiągnięcie wymiernych efektów, a przy tym każdy z nich indywidualnie zapewnia najwyższą jakość i szerokie spektrum możliwości.