PROGRAM DO PROJEKTOWANIA 3D

Cechy, jakimi powinien charakteryzować się odpowiedni program do projektowania najlepiej wyszczególnić na przykładzie konkretnego oprogramowania. W ostatnim czasie oprogramowaniem, które zyskuje coraz większą popularność jest Ironcad

Jest to to parametryczne oprogramowanie Cad 3D, które dzięki połączeniu technologii modelowania bezpośredniego z projektowaniem opartym o historię operacji charakteryzuje się szczególną wydajnością i swobodą tworzenia. Co ciekawe owe połącznie wcale nie jest tak oczywiste i często działanie oparte na historii operacji blokuje swobodę tworzenia. W tym przypadku najważniejsze cechy zostały zaadaptowane na grunt jednego, spójnego rozwiązania i dzięki temu Ironcad odpowiada w pełni na potrzeby użytkowników.

Możliwość wykorzystywania ponownie pewnych elementów projektów jest możliwa dzięki niespotykanej do tej pory funkcji katalogów oraz technologii „Przeciągnij i Upuść”. Katalogi te umożliwiają przechowywanie każdego projektu, zespołu, części, operacji lub funkcji. Sekcje te mogą być współdzielone, a każdy członek zespołu projektowego ma możliwość posiadania określonych atrybutów zarówno do zapisu jak i odczytu. Ponadto, twórcy oprogramowania zadbali o to, aby umożliwiało ono odpowiednie pozycjonowanie i ukierunkowanie importowanego elementu w całym projekcie 3D.

Zespolenie projektowania 3D z kompleksowością i podejściem holistycznym pozwala osiągnąć efekty, jakie do tej pory nie były w zasięgu osób zajmujących się projektowaniem. Ścisła współpraca i komunikacja wszystkich uczestników projektu w czasie rzeczywistym, a także możliwość przedstawiania wizji klientom i kontrahentom to ogromna szansa na rozwój i doskonalenie kompetencji.