Na czym polega skanowanie 3D?

 Skanowanie 3D to proces, który wykorzystuje lasery do stworzenia trójwymiarowego obrazu obiektu. Skaner porusza się wokół obiektu i rejestruje serię obrazów pod różnymi kątami. Zebrane obrazy są następnie łączone i przetwarzane w jeden obraz 3D.

Istnieje wiele rodzajów skanerów 3D, w tym urządzenia ręczne, skanery laserowe (wykorzystujące lasery) oraz skanery światła strukturalnego (wykorzystujące diody LED). Urządzenia ręczne są zwykle używane do skanowania małych obiektów, natomiast skanery światła strukturalnego i skanery laserowe są zwykle używane do większych obiektów lub całych pomieszczeń.

Jakość otrzymanego obrazu 3D zależy od kilku czynników: rodzaju skanera, jego rozdzielczości, jakości optyki i czujników, tego jak dokładnie skaner porusza się wokół skanowanego obiektu i jak wiele informacji zbiera o każdym kącie uwzględnionym podczas skanowania. Urządzenia ręczne mają zwykle niższą rozdzielczość niż inne typy, ponieważ mają małe czujniki i wymagają mniejszej dokładności podczas poruszania się wokół skanowanego obiektu. Z drugiej strony, skanery światła strukturalnego i laserowe mogą osiągać bardzo wysokie rozdzielczości, ponieważ ich czujniki są zwykle większe i mogą lepiej rejestrować każdy kontakt z obiektem podczas skanowania.

Skanowanie 3D może być wykorzystywane do wielu różnych celów, takich jak: badanie obiektów archaeologicznych, rekonstrukcja przedmiotów lub tworzenie trójwymiarowych modeli. Skanery 3D mogą być także użyte do stworzenia cyfrowych kopii rzeźb, dzieł sztuki lub innych obiektów. Kopie te mogą być wykorzystane jako zamienniki oryginałów lub do tworzenia nowych dzieł sztuki na ich podstawie. Skanowanie 3D jest coraz częściej wykorzystywane w przemyśle, szczególnie w takich dziedzinach jak: produkcja, inżynieria i projektowanie. Skanery 3D mogą być użyte do skanowania obiektów i tworzenia trójwymiarowych modeli, które mogą być następnie wykorzystane do symulacji różnych scenariuszy, testowania nowych produktów lub projektowania nowych rozwiązań.