Granulator fluidalny

Granulator fluidalny to urządzenie stosowane głównie w przemyśle farmaceutycznym (do produkcji leków w tabletkach), chemicznym (do produkcji pestycydów, pasz, nawozów, pigmentów, barwników itd.) oraz mleczarskim. Cel jego działania jest podobny jak granulatorów innego typu. Granulator fluidalny różni się jednak od nich tym, że wykorzystywany jest głównie do granulowania materiałów wymagających wysokiej jakości i precyzji. W toku swojej pracy urządzenie to wykorzystuje fluidyzację, czyli proces tworzenia się zawiesiny drobnych cząstek ciał stałych w przepływającym płynie lub gazie. Granulacja polega tu na tym, że poszczególne ziarna ciała stałego zaczynają wykonywać ruchy i przesuwają się względem siebie. Ponadto, proces chemiczny odbywający się w granulatorach fluidalnych pomaga w wytwarzaniu granulek mających odpowiednią wilgotność. Dystrybucja wilgoci zachodzi tu w ramach pojedynczej granulki i to od wewnątrz, nie zaś – dużej bryłki, która jest podsuszana z zewnątrz, a następnie dzielona (jak ma to miejsce w innych granulatorach). Uzyskane granulki są też bardziej sferyczne.