Czy warto zapisać się na kurs na uprawnienia budowlane?

Jak wynika z ustawy Prawo Budowlane – każda osoba która chce sprawować profesjonalne funkcje techniczne na budowie, obowiązkowo musi posiadać profesjonalne uprawnienia budowlane, bez których nie ma możliwości aby dana osoba piastowała stanowiska kierownicze w budownictwie. Dlatego też, każda osoba która decyduje się na to, aby podjąć naukę na kierunku, który ściśle związany jest z budownictwie, powinna zdawać sobie sprawę z tego, że ukończenie studiów oraz uzyskanie tytułu magistra nie gwarantuje sukcesu w tej branży. Jeżeli chcemy coś osiągnąć to koniecznie musimy zdobyć odpowiednie uprawnienia budowlane, a trzeba przyznać że nie jest to prosta sprawa.

Kto może się ubiegać o uprawnienia budowlane?

O uprawnienia budowlane może się ubiegać każda osoba, która ma odpowiednie wykształcenie zawodowe, średnie, czy też w wyższe w takim zakresie, jaki został ustalony w przepisach. Ponadto, każda osoba musi obowiązkowo odbyć praktykę zawodową na budowie, która jest odpowiednia w stosunku do zakresu wnioskowanych uprawnień budowlanych, pod nadzorem kierownika praktyki, który również musi posiadać specjalistyczne uprawnienia budowlaneŻeby w ogóle móc uzyskać tego typu uprawnienia, niezbędne jest odpowiednie wykształcenie, którego okres został ustalony w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Odbycie praktyki zawodowej 

Jak wspomniano już wyżej, aby móc starać się o przyznanie uprawnień, kandydat musi odbyć praktyki zawodowe na terenie budowy, czy też w burze projektowym. Praktyka może trwać minimalnie rok, a maksymalnie 4 lata i jest zależne od rodzaju oraz specjalności uprawnień jakie chcemy uzyskać, jak również od wykształcenia jakie mamy. Praktykę powinien zawsze nadzorować kierownik budowy z odpowiednimi uprawnieniami, który ją potwierdza poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia. Cały przebieg praktyk jest udokumentowany w zbiorczym zestawieniu praktyka, które należy dołączyć do oświadczenia kierownika.