Zarządzanie płynnością finansową – czyli controlling cash flow

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/pomoc-dla-firm/

Wsparcie w dobie kryzysu. Metody i narzędzia do zarządzania płynnością finansową od Controlling Systems

Controlling Systems jest polską firmą, dlatego też zależy nam na wspieraniu rodzimej gospodarki i przedsiębiorców, również w zakresie tworzenia efektywnych metod i narzędzi do zarządzania płynnością finansową. Zdecydowaliśmy, że aktywnie włączymy się w zwalczanie negatywnych skutków kryzysu tak, jak możemy najlepiej. W ramach programu Pomoc dla firm w wersji 2.0 udostępniliśmy przedsiębiorcom 3 pomoce controllingowe, które wspomogą ich w trudnych momentach i zwiększą ich szanse na przetrwanie trudnych czasów. Pomocami tymi są:

  • gotowe pulpity menedżerskie i modele cash flow – pozwalające na szybkie rozpoczęcie pracy z narzędziem,
  • uproszczone konfiguracje systemów IT – pozwalające na szybkie wdrożenia w podstawowej funkcjonalności,
  • bardziej elastyczny, kwartalny system licencyjny z możliwością wycofania się już po pierwszym kwartale – pozwalający firmom na obniżenie kosztów wejścia we wdrożenie, obniżenie wpływu takiego wdrożenia na wynik finansowy firmy w 2020 i realnie niwelujący ryzyko wdrożenia

Narzędzia te umożliwią przedsiębiorcom skorzystanie z większości zalet i ułatwień, jakie daje firmom controlling. Dzięki Pulpitom Menedżerskim, zasilanym automatycznie z dowolnych systemów dziedzinowych znajdujących się w firmie lub istniejących arkuszy kalkulacyjnych, mogą oni budować modele cash flow na podstawie kluczowych dla działalności firmy danych dotyczących kosztów i przychodów, włączając w to informacje dotyczące należności, które nie zostały jeszcze ściągnięte, a mogą stanowić istotny zastrzyk środków finansowych. Pulpity umożliwiają także odróżnienie kosztów koniecznych od kosztów opcjonalnych, czyli takich, z których można zrezygnować lub w jakiś sposób je zmniejszyć – przesunąć lub przenegocjować.