Czym jest ubezpieczenie D&O?

Ubezpieczenie D&O, powszechnie określane, chociaż niejednoznacznie, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, to ubezpieczenie majątkowe, przeznaczone w szczególności członkom zarządu, natomiast również innym subiektom pełniącym funkcje kierownicze w firmach kapitałowych. Ubezpieczenie D&O ma na celu zapewnienie interesu finansowego kadry zarządzającej poprzez zapewnienie ochrony na przypadek roszczeń podmiotów trzecich o naprawienie straty spowodowanej wskutek niepoprawnego funkcjonowania organów zarządu czy pozostałych osób pełniących funkcje menedżerskie.

Ubezpieczenie D&O – co to jest oraz jaką gwarantuje ochronę?

Ubezpieczenie D&O, jest artykułem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające firmami. Powstało jako reakcja na wprowadzenie w przepisach prawa oraz praktyce orzeczniczej własnej odpowiedzialności osób kierujących przedsiębiorstwami. Na zachodzie ubezpieczenie to jest obowiązujące od dziesiątek lat oraz jest niezwykle znane pośród kadry zarządzającej zarówno dużych koncernów, jak również niewielkich rodzinnych spółek. Często zdarzają się wypadki, kiedy menadżerowie warunkują podjęcie się administrowania firmą jedynie, jeśli owa zapewni zakup takiego ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie D&O?

Ochrona dla ubezpieczającego (spółka prawa handlowego, fundacja, spółdzielnia czy stowarzyszenie), członków jego organów nadzorczych czy zarządczych i pracowników pełniących czynności nadzorcze czy zarządcze. Ochroną obejmujemy ubezpieczającego (spółka prawa handlowego, fundacja, spółdzielnia czy stowarzyszenie), członków jego organów nadzorczych czy zarządczych i pracowników pełniących prace kontrolne czy zarządcze.
Ubezpieczenie D&O jak dobrać ochronę?

Co istotne u każdego ubezpieczyciela wykorzystywane są pozostałe definicje, klauzule oraz pojęcia. Zestawienie różnorodnych warunków ubezpieczenia jest niezwykle ciężkie, natomiast powszechnie niewykonalne. Ze względu na złożoność ubezpieczenia D&O, jaka potrzebuje wzięcia pod uwagę wielu elementów, by ochrona stanowiła pełne bezpieczeństwo interesów ubezpieczonych, należałoby zwrócić się o opiniodawczą pomoc, jakiej udzieli agent ubezpieczeniowy, posiadający doświadczenie w tego rodzaju ubezpieczeniach.