6AV2124-0MC01-0AX0, czyli panel HMI Comfort Simatic

Źródło: https://magsteron.pl/

Unikalna specyfikacja

TP200 Comfort jest panelem pracującym pod napięciem DC 19,2 – 28,8 V. Urządzenie może działać w szerokim zakresie temperatury, do maksymalnie 50°C. Model ten dysponuje wejściem domyślnej wartości procesu, a także wyjściem reprezentacji stanu procesu. Za pośrednictwem panelu ładować można dodatkowe komponenty oprogramowania. Liczba dostępnych poziomów haseł to 50, a ilość języków online wynosi 32. Użytkownik ma do dyspozycji 12000 kB pamięci projektowej.

Obsługa 6AV2124-0MC01-0AX0

6AV2124-0MC01-0AX0 jest panelem, który optymalnie chroni wszystkie dane procesowe przed awariami w razie utraty napięcia, włącznie z archiwami i recepturami. Urządzenie oferuje pełne wsparcie dla procesu walidacji, zgodnie z aktualnymi regulacjami FDA. Ze względu na brak konieczności inwestycji w dodatkowe zasilacze bezprzerwowe, zakup panelu wiąże się ze znaczną oszczędnością kosztów sprzętowych.

Intuicyjne środowisko robocze

Panel HMI TP1200 Comfort wyróżnia się intuicyjnym środowiskiem roboczym, w które mogą być wbudowane różne edytory. Rozwiązanie to zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich informacji, a także łatwy podgląd danych projektowych. Urządzenie programowane jest z poziomu oprogramowania WinCC v11, opartego na technologii Windows oraz edytorach optymalizowanych do zadań konfiguracji. Oprogramowanie to pozwala na realizowanie złożonych zadań drogą graficzną, np. określanie ścieżek ruchu. Ułatwieniem w generowaniu i przetwarzaniu zmiennych, komunikatów, tekstów oraz innych obiektów tego samego typu jest obecność edytorów tablicowych. Za sprawą przyjaznych funkcji wyszukiwania i zastępowania, możliwe jest centralne przeadresowywanie zmiennych. Lista cross-referecne gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich zawartych w projekcie obiektów.