My w mediach
  • Kolegia szansą na wydobycie potencjału polskich naukowców
   Dr hab. Radosław Rybkowski

   Kolegia szansą na wydobycie potencjału polskich naukowców

    
   Projekt „Konstytucji dla Nauki” tworzy zupełnie nowe uwarunkowania dla funkcjonowania uczelni. Już nie Ministerstwo, ale same uczelnie będą decydować w statuach o swojej strukturze. Rozwiązanie to daje ogromną szansę na lepsze wykorzystanie potencjału polskich uczonych, pracujących w kraju i za granicą. Jednym ze sposobów wydobywania tego potencjału jest postulowane przez Klub Jagielloński wprowadzenie możliwości tworzenia na uczelniach kolegiów, czyli oddolnych inicjatyw pracowników akademickich. Jesteśmy przekonani,...

   Czytaj więcej

  • Polskie uczelnie potrzebują pozytywnego wstrząsu
   Dr hab. Radosław Rybkowski

   Polskie uczelnie potrzebują pozytywnego wstrząsu

    
   „Konstytucja dla nauki”, ogłoszona dziś przez ministra Jarosława Gowina, jest szansą na pozytywny wstrząs dla polskich uczelni, które od lat funkcjonują w rozwojowym dryfie. Wiele z nich będzie musiało zdefiniować na nowo swoją misję, bowiem dalsze utrwalanie status quo skutkuje marnowaniem cennych zasobów ludzkich i finansowych. Powodzenie reformy będzie jednak zależeć od zwiększenia publicznych wydatków na naukę i szerokiego wsparcia elit politycznych, w których ważną rolę...

   Czytaj więcej

  • Speech by Jean-Claude Juncker
   dr Michał Dulak

   Polska powinna znaleźć wspólne fronty z Komisją Europejską

    
   Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker wygłosił w środę coroczne przemówienie o kondycji Unii Europejskiej. Juncker w głównej mierze skoncentrował się na podkreśleniu wartości na jakich opiera się wspólnota europejska. Niektóre pomysły zawarte w przemówieniu mogą jednak w najbliższym czasie wpłynąć na kształt relacji Polski z Komisją Europejską.

  • Wspólny bilet – niezbyt udane pudrowanie kolei
   Bartosz Jakubowski

   Wspólny bilet – niezbyt udane pudrowanie kolei

    
   W poniedziałek wystartował wspólny bilet na kolei, czyli inicjatywa od dawna zapowiadana przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Integracja biletowa oferowana przez grupę PKP to próba powrotu do przeszłości, w której na krajowych torach było miejsce tylko dla jednego przewoźnika. Samorządowe oferty, mimo odmiennych deklaracji, również operują w ramach tego samego modelu, nie oferując nic nowego. Konieczna jest zmiana w zarządzaniu systemem transportu publicznego.

  • Na Północ zwrot
   Adam Balcer

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

  • RAPORT: W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce

    
   Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – wywołuje wiele kontrowersji. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te powinny być poddawane znacznie większemu nadzorowi,...

   Czytaj więcej

  • Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ 1/2017
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ 1/2017

    
   Ukazała się właśnie najnowsza analiza Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt. Ku Europie dwóch prędkości? Strategia Niemiec wobec kryzysu integracji europejskiej. Autorem opracowania jest prof. Tomasz Grzegorz Grosse, współpracownik CA KJ, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej w Instytucje Europeistyki UW. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze streszczeniem publikacji, a przede wszystkim do pobrania i lektury pełnej wersji naszej najnowszej publikacji!

  • Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu
   dr Paweł Ukielski

   Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu

    
   Szczyt państw tzw. Trójmorza, który odbył się w sierpniu 2016 roku w Dubrowniku, otworzył nowy rozdział w dyskusji na temat potencjału współpracy i integracji państw regionu, a co za tym idzie – również miejsca i roli całej Europy Środkowej w polityce międzynarodowej. Podstawą do wyciągnięcia zarówno wniosków analitycznych (scenariusze rozwoju wypadków), jak i politycznych (czy i jak działać na rzecz wzmocnienia współpracy państw tzw. Trójmorza)...

   Czytaj więcej

  • Kędzierski w PR24: Od jakości szkolnictwa wyższego zależy jakość państwa
   Biuro Prasowe

   Kędzierski w PR24: Od jakości szkolnictwa wyższego zależy jakość państwa

    
   Nie ukrywam, że słowa przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz innych polityków PiSu, w tym m.in. profesora Włodzimierza Bernackiego, smucą mnie, dlatego, że ich stanowisko w dużej mierze ma na celu ochronę interesu zachowawczej części tzw. lobby profesorskiego, czyli osób, które za kilka lat i tak przejdą na emeryturę i nie będą miały wpływu na kształt szkolnictwa wyższego w Polsce. Te działania zachowawczej części lobby profesorskiego,...

   Czytaj więcej

  • Sajduk w „Jedynce”: Polska nie zablokuje integracji europejskich armii
   Biuro Prasowe

   Sajduk w „Jedynce”: Polska nie zablokuje integracji europejskich armii

    
   Władze Unii Europejskiej podejmują działania, które długofalowo mogą doprowadzić do powstania armii europejskiej. Teraz nie mówimy już tylko o inicjatywach politycznych, ale również o realnym finansowaniu tego co jest fundamentem sił zbrojnych czyli badań i wdrażania nowych typów uzbrojenia. W dłuższej perspektywie pozwoli to ujednolicić wyposażenie armii europejskich i na tej podstawie stopniowo będzie budowana coraz silniejsza integracja, która w odpowiednim klimacie politycznym może doprowadzić...

   Czytaj więcej

  • Musiałek w TVN 24 BiŚ: Decyzja o nie przyjmowaniu uchodźców nie była roztropna.
   Biuro Prasowe

   Musiałek w TVN 24 BiŚ: Decyzja o nie przyjmowaniu uchodźców nie była roztropna.

    
   Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie dotyczył Polski, a Węgier i Słowacji. Te dwa państwa wniosły skargi na decyzję o relokacji pod koniec rządów Ewy Kopacz. Kiedy mieliśmy zmianę rządu w Polsce, rząd Beaty Szydło poparł stanowisko Węgrów i Słowaków. Dopiero teraz, Komisja Europejska będzie bezpośrednio odnosiła się polityki migracyjnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinniśmy się spodziewać surowych kar finansowych. Bardziej niepojące jest to,...

   Czytaj więcej

  • Tryka o polityce prorodzinnej
   Biuro Prasowe

   Tryka o polityce prorodzinnej

    
   Musimy także myśleć o tym w jaki sposób zachęcać polskie rodziny do posiadania większej liczby potomstwa, a to może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy kiedy zapewnimy bardziej kompleksową opiekę rodzinną składającą się nie tylko z pomocy finansowej, ale również między innymi z opieki infrastrukturalnej dla dzieci – powiedziała Marlena Tryka, współpracownik CAKJ komentując dla TVP Kraków obecną politykę prorodzinną polskiego rządu.