My w mediach
  • Rozporządzenie o jakości paliw nie poprawi powietrza w polskich miastach
   Paweł Musiałek

   Rozporządzenie o jakości paliw nie poprawi powietrza w polskich miastach

    
   Projektowane przez Ministerstwo Energii rozporządzenie dotyczące jakości paliw nie poprawi jakości powietrza. Pomimo wprowadzenia nowych przepisów wszystkie dostępne obecnie na rynku paliwa pozostaną w sprzedaży. Przyjęcie przepisów w proponowanej formie ograniczy też skuteczność uchwał antysmogowych wprowadzonych w styczniu w Małopolsce i rozważanych w innych sejmikach wojewódzkich.

  • Monachium ‒ próba utrzymania jedności Zachodu
   dr Tomasz Wójtowicz

   Monachium ‒ próba utrzymania jedności Zachodu

    
   W stolicy niemieckiej Bawarii skończyła się 53. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Zgodnie z zapowiedziami, tegoroczne spotkanie było poświęcone analizie słabnącej roli Zachodu we współczesnych stosunkach międzynarodowych i powstawaniu nowego porządku międzynarodowego. Większość paneli dyskusyjnych toczyła się wokół trzech kwestii: post–prawda (post‒truth), świat pozachodni (post‒west) oraz nowy porządek (post‒order). W każdym z tych obszarów w czasie konferencji zostały przedstawione informacje istotne z punktu widzenia interesów Polski.

  • Nie samą Unią polski transport stać powinien
   Bartosz Jakubowski

   Nie samą Unią polski transport stać powinien

    
   Wizja docelowej sieci polskiej infrastruktury transportowej oparta wyłącznie na aktualnej europejskiej sieci TEN-T nie odpowiada w pełni na potrzeby i wyzwania rozwojowe naszego kraju, zdiagnozowane w świeżo przyjętej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Bez wykorzystania nowych form i źródeł finansowania inwestycji w infrastrukturę, innych niż unijne, osiągnięcie założonych w SOR celów może być jednak trudne.

  • Wizyta kanclerz Merkel to dopiero początek drogi do owocnego partnerstwa
   Tomasz F. Krawczyk

   Wizyta kanclerz Merkel to dopiero początek drogi do owocnego partnerstwa

    
   Śledząc relacje medialne z wtorkowej wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie można było odnieść wrażenie, jakby do Polski przyjechał papież. Skala zainteresowania jest jednak zrozumiała, bo okoliczności zewnętrzne, a co za tym idzie i wyzwania stojące przed naszymi krajami, są wyjątkowe. Choć trudno mówić o przełomie w relacjach polsko-niemieckich, wizyta stworzyła dobry grunt do wypełnienia naszego partnerstwa, ważnego z perspektywy przyszłości UE i NATO, nową...

   Czytaj więcej

  • Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu
   dr Paweł Ukielski

   Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu

    
   Szczyt państw tzw. Trójmorza, który odbył się w sierpniu 2016 roku w Dubrowniku, otworzył nowy rozdział w dyskusji na temat potencjału współpracy i integracji państw regionu, a co za tym idzie – również miejsca i roli całej Europy Środkowej w polityce międzynarodowej. Podstawą do wyciągnięcia zarówno wniosków analitycznych (scenariusze rozwoju wypadków), jak i politycznych (czy i jak działać na rzecz wzmocnienia współpracy państw tzw. Trójmorza)...

   Czytaj więcej

  • Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce?
   dr Tomasz Geodecki

   Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce?

    
   Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć społecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą duże korzyści gospodarce krajowej. Proponujemy zatem skatalogowanie i zsumowanie tych korzyści w oparciu o wartość dodaną tworzącą produkt krajowy brutto. Wartość dodana wytworzona w przedsiębiorstwie jest dzielona pomiędzy wynagrodzenie pracy, zysk z kapitału i podatki. Punktacja przyznawana przedsiębiorstwu składa się z sumy trzech elementów: – wynagrodzeń i innych...

   Czytaj więcej

  • Niepewność prawa uderza w budownictwo
   adw. Andrzej Grad

   Niepewność prawa uderza w budownictwo

    
   W Polsce występuje zjawisko nadmiernej swobody stwierdzania nieważności ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Może prowadzić to w skrajnych przypadkach nawet do rozbiórki wybudowanego lub będącego w budowie obiektu, choćby bloku mieszkalnego. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowało obszerną publikację, w której przedstawiono diagnozę tego problemu oraz rekomendacje sposobu jego rozwiązania. – Niepewność stanu prawnego działa hamująco na rozwój budownictwa i nie pozwala zapewnić właściwego poziomu...

   Czytaj więcej

  • Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych
   Bartosz Jakubowski

   Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych

    
   W związku z nadchodzącym końcem umowy z obecnym operatorem systemu poboru myta drogą elektroniczną rząd rozważa zmianę formy odpłatności za drogi, łącznie z wprowadzeniem winiet. Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za  drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności. Nowy system pozwoli ograniczyć zatory na drogach szybkiego...

   Czytaj więcej

  • Ważny apel ekspertów: Budujmy polsko-niemieckie przywództwo w UE
   Biuro Prasowe

   Ważny apel ekspertów: Budujmy polsko-niemieckie przywództwo w UE

    
   – Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że dzisiejsza potęga eksportowa Niemiec jest silnie skorelowana z sukcesem modernizacyjnym państw naszego regionu, przez co nasze relacje z roku na rok stają się coraz bardziej symetryczne. Wbrew części przekazów medialnych udało się nam wspólnie dokonać historycznego dzieła zbliżenia naszych narodów. Jeszcze w 1993 roku 53 proc. naszych rodaków deklarowało niechęć wobec zachodnich sąsiadów, a w 2015 roku odsetek...

   Czytaj więcej

  • Zmiany w sądownictwie potrzebne, ale nieprzemyślane
   Biuro Prasowe

   Zmiany w sądownictwie potrzebne, ale nieprzemyślane

    
   Wymiar sprawiedliwości to złożona maszyneria, która nie działa zbyt dobrze. To również skomplikowana maszyna biurokratyczna i gigantyczna korporacja, w której zatrudnionych jest kilkadziesiąt tysięcy osób. Funkcjonują one w utartych schematach, dlatego każda zmiana napotyka na opór – mówił wczoraj w Polskim Radiu 24 ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. wymiaru sprawiedliwości dr Jacek Sokołowski.

  • Mazur w „Trójce”: Korupcja zmieniła charakter
   Biuro Prasowe

   Mazur w „Trójce”: Korupcja zmieniła charakter

    
   Zmienia się charakter korupcji. Taka „typowa” korupcja, kiedy ktoś przynosi kopertę do urzędnika, jest coraz mniejszym problemem – mówił we wtorek w Radiowej Trójcie prezes Klubu Jagiellońskiego i ekspert CA KJ dr Krzysztof Mazur. Nasz ekspert był gościem Kuby Strzyczkowskiego w audycji Za, a nawet przeciw. [ODSŁUCHAJ AUDYCJI] W społeczeństwie sieciowym, w którym żyjemy coraz częściej mamy do czynienia z jej bardziej subtelnym charakterem. Mam na myśli...

   Czytaj więcej