Zapisz się do naszego newslettera

Kontakt
dla mediów
Dyrektor Biura
Marlena Tryka
tel. 506 42 96 83
  • Highly detailed Earth, illuminated by moonlight. The glow of cities sheds light on the detailed exaggerated terrain and translucent water of the oceans. Elements of this image furnished by NASA
   dr Michał Kuź

   Przyszłość Europy i niemieckie obawy

    
   W pierwszym tygodniu listopada tygodnik „Der Spiegel” ujawnił fragmenty raportu dotyczącego możliwych zagrożeń systemowych dla Republiki Federalnej Niemiec w perspektywie do roku 2040. „Strategiczny Przegląd 2040” wyróżnia sześć możliwych scenariusz geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Niemiec. Autorzy wyraźnie szeregują je od optymistycznych do bardziej pesymistycznych. Szczególnie ciekawe są te drugie, które stawiają Europę Wschodnią jako potencjalne zagrożenie. Publikacja raportu pokazuje, że Niemcy zaczynają coraz poważniej myśleć...

   Czytaj więcej

  • Niewielkie zadośćuczynienie zamiast reprywatyzacji
   dr inż. Michał Domińczak

   Niewielkie zadośćuczynienie zamiast reprywatyzacji

    
   Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest próbą szybkiego zakończenia tego problemu. Mimo, że działania ministerstwa są bez wątpienia związane z ujawnianymi nieprawidłowościami jakie miały miejsce podczas zwrotów nieruchomości w Warszawie oraz wielu innych miastach Polski, to wiele zapisów projektu należy ocenić pozytywnie. Warto jednak pamiętać, że taki sposób rozwiązania problemu reprywatyzacji będzie jedynie niewielkim i nie w pełni sprawiedliwym zadośćuczynieniem.

  • Jean-Claude Juncker, Donald Tusk
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   Czy uda się przywrócić spójność w UE?

    
   Na niedawno zakończonym szczycie UE podjęto działania mające załagodzić spory, zwłaszcza między państwami wschodniej i zachodniej części UE. Europejscy przywódcy dostrzegli, że nasilające się spory mogą doprowadzić do trwałego rozpadu wspólnoty. Wszystko jednak wskazuje na to, że poprawa klimatu między tymi państwami może być nietrwała, a podstawowe różnice w zakresie poszczególnych polityk unijnych mogą się utrzymać.

  • Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT
   Aleksander Treit

   Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT

    
   Ministerstwo Finansów skierowało do sejmu kolejny projekt ustawy, który ma pomóc w zwiększeniu wpływów z podatków. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2017 roku wprowadza do systemu podatku od towarów i usług (VAT) instytucję podzielonej płatności. Urzędnicy zakładają, że w ciągu dziesięciu lat wprowadzane rozwiązanie zwiększy wpływy budżetowe o 81 miliardów....

   Czytaj więcej

  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Jacek Sokołowski

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Czytaj więcej

  • RAPORT: Zawodówki: reaktywacja. Rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
   Dr hab. Radosław Rybkowski

   RAPORT: Zawodówki: reaktywacja. Rola wyższych szkół zawodowych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

    
   System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przygotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Wynika to z faktu, że od kilkunastu lat de facto nie była prowadzona polityka w zakresie edukacji zawodowej. W kręgu zainteresowań kolejnych rządów funkcjonowała bowiem niemal wyłącznie edukacja ogólnokształcąca oraz akademicka – twierdzą w najnowszym raporcie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

  • RAPORT: Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   RAPORT: Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi

    
   Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz Grzegorz Grosse w najnowszym raporcie raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Rozważania na temat ochrony polskiej gospodarki są konieczne biorąc pod uwagę ogólny trend protekcjonistyczny niektórych państw członkowskich wobec rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

  • Na Północ zwrot
   Adam Balcer

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

  • Mikrokomentarz: Utracona szansa na modernizację
   Biuro Prasowe

   Mikrokomentarz: Utracona szansa na modernizację

    
   Porzucenie przetargu na nowego operatora systemu ViaToll na rzecz powierzenia prawa do poboru myta Inspekcji Transportu Drogowego to kolejny rządowy program, który można ocenić jako „pomysł dobry, ale wykonanie tragiczne” – twierdzi ekspert Centrum Analiz ds. transportu Bartosz Jakubowski.

  • Kędzierski w PR24: Od jakości szkolnictwa wyższego zależy jakość państwa
   Biuro Prasowe

   Kędzierski w PR24: Od jakości szkolnictwa wyższego zależy jakość państwa

    
   Nie ukrywam, że słowa przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz innych polityków PiSu, w tym m.in. profesora Włodzimierza Bernackiego, smucą mnie, dlatego, że ich stanowisko w dużej mierze ma na celu ochronę interesu zachowawczej części tzw. lobby profesorskiego, czyli osób, które za kilka lat i tak przejdą na emeryturę i nie będą miały wpływu na kształt szkolnictwa wyższego w Polsce. Te działania zachowawczej części lobby profesorskiego,...

   Czytaj więcej

  • Sajduk w „Jedynce”: Polska nie zablokuje integracji europejskich armii
   Biuro Prasowe

   Sajduk w „Jedynce”: Polska nie zablokuje integracji europejskich armii

    
   Władze Unii Europejskiej podejmują działania, które długofalowo mogą doprowadzić do powstania armii europejskiej. Teraz nie mówimy już tylko o inicjatywach politycznych, ale również o realnym finansowaniu tego co jest fundamentem sił zbrojnych czyli badań i wdrażania nowych typów uzbrojenia. W dłuższej perspektywie pozwoli to ujednolicić wyposażenie armii europejskich i na tej podstawie stopniowo będzie budowana coraz silniejsza integracja, która w odpowiednim klimacie politycznym może doprowadzić...

   Czytaj więcej