Obszary zainteresowań

Sprawne państwo

Zespół ma za zadanie opracowanie nowego modelu strategicznego zarządzania państwem, który umożliwi przezwyciężenie rywalizacji międzyresortowej i da władzy wykonawczej realną zdolność prowadzenia polityk publicznych.

Prawo i regulacje

Zespół monitoruje proces legislacyjny i działa na rzecz tworzenia przejrzystych i korzystnych dla obywateli i przedsiębiorców regulacji.

Bankowość i finanse

Celem zespołu jest zaprojektowanie stabilnych i klarownych reguł dla banków i innych instytucji finansowych, które zagwarantują realną konkurencję na rynku, ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz jednocześnie zachęcą sektor finansowy do wspierania rozwoju kraju.

Podatki

Zespół ma za zadanie stworzenie sprawiedliwego i funkcjonalnego systemu podatkowego, który pozwoli uniknąć zjawiska negatywnej redystrybucji, polegającego na transferze pieniędzy od biedniejszych do bogatszych, a jednocześnie utrudni unikanie płacenia podatków.

Gospodarka i konkurencyjność

Zespół działa na rzecz stworzenia warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Planowane w pierwszym okresie działania to opracowanie raportu o polskiej polityce przemysłowej oraz stworzenie raportu metodologicznego opisującego kategorie polskości firm.

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Zespół ma za zadanie zaprojektowanie efektywnego i spójnego systemu edukacji, który zagwarantuje zdobycie przez uczniów kwalifikacji niezbędnych do osiągnięcia cywilizacyjnego skoku polskiej nauki i gospodarki.

Energetyka

Zespół prowadzi prace na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej, uwzględniającej zarówno gwarancję bezpieczeństwa, jak i konkurencyjnej ceny oraz stworzenie rekomendacji pozytywnych zmian na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej polskich firm.

Transport

Celem zespołu jest opracowanie koncepcji polityki transportowej państwa, która będzie służyć rozwojowi gospodarczemu, nie tylko w wielkich ośrodkach, ale również tworzyć potencjał dla dynamicznego rozwoju prowincji.

Polityka zagraniczna

Zespół działa na rzecz podmiotowości Polski na arenie europejskiej poprzez wypracowanie sieci bliskich więzi z państwami regionu wokół konkretnych projektów gospodarczych, infrastrukturalnych oraz naukowych. Ma za zadanie wypracowanie polskiego modelu obecności w Unii Europejskiej umożliwiającego zarówno dynamiczny rozwój UE, jak i realizację polskich interesów narodowych. Pierwszą inicjatywą zespołu będzie I Okrągły Stół Polsko-Rumuński.

Polityka mieszkaniowa

Zadaniem zespołu jest stworzenie modelu rynku mieszkaniowego, który z jednej strony wprowadzał będzie bodźce do rozwoju sektora budowlanego, a z drugiej usunie bariery rozwojowe związane z brakiem dostępności tanich mieszkań tak na własność, jak i na wynajem.

 

 • KOMENTARZE
  • Monopol PKP Intercity uderzy w polskie firmy
   Bartosz Jakubowski

   Monopol PKP Intercity uderzy w polskie firmy

    
   Zakończenie w 2015 roku możliwości wydatkowania środków z Funduszu Spójności na tabor kolejowy znacząco zmniejszyło zapał inwestycyjny PKP Intercity i samorządów w tej dziedzinie. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, że gdyby PKP Intercity mogło skorzystać z funduszy unijnych, to już dawno zamówiłoby kolejne 10 Dartów z bydgoskiej Pesy.

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi

    
   Działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – towarzyszy szereg absurdów i patologii. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te muszą być poddawane znacznie...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI