Obszary zainteresowań

Sprawne państwo

Zespół ma za zadanie opracowanie nowego modelu strategicznego zarządzania państwem, który umożliwi przezwyciężenie rywalizacji międzyresortowej i da władzy wykonawczej realną zdolność prowadzenia polityk publicznych.

Prawo i regulacje

Zespół monitoruje proces legislacyjny i działa na rzecz tworzenia przejrzystych i korzystnych dla obywateli i przedsiębiorców regulacji.

Bankowość i finanse

Celem zespołu jest zaprojektowanie stabilnych i klarownych reguł dla banków i innych instytucji finansowych, które zagwarantują realną konkurencję na rynku, ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz jednocześnie zachęcą sektor finansowy do wspierania rozwoju kraju.

Podatki

Zespół ma za zadanie stworzenie sprawiedliwego i funkcjonalnego systemu podatkowego, który pozwoli uniknąć zjawiska negatywnej redystrybucji, polegającego na transferze pieniędzy od biedniejszych do bogatszych, a jednocześnie utrudni unikanie płacenia podatków.

Gospodarka i konkurencyjność

Zespół działa na rzecz stworzenia warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Planowane w pierwszym okresie działania to opracowanie raportu o polskiej polityce przemysłowej oraz stworzenie raportu metodologicznego opisującego kategorie polskości firm.

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Zespół ma za zadanie zaprojektowanie efektywnego i spójnego systemu edukacji, który zagwarantuje zdobycie przez uczniów kwalifikacji niezbędnych do osiągnięcia cywilizacyjnego skoku polskiej nauki i gospodarki.

Energetyka

Zespół prowadzi prace na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej, uwzględniającej zarówno gwarancję bezpieczeństwa, jak i konkurencyjnej ceny oraz stworzenie rekomendacji pozytywnych zmian na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej polskich firm.

Transport

Celem zespołu jest opracowanie koncepcji polityki transportowej państwa, która będzie służyć rozwojowi gospodarczemu, nie tylko w wielkich ośrodkach, ale również tworzyć potencjał dla dynamicznego rozwoju prowincji.

Polityka zagraniczna

Zespół działa na rzecz podmiotowości Polski na arenie europejskiej poprzez wypracowanie sieci bliskich więzi z państwami regionu wokół konkretnych projektów gospodarczych, infrastrukturalnych oraz naukowych. Ma za zadanie wypracowanie polskiego modelu obecności w Unii Europejskiej umożliwiającego zarówno dynamiczny rozwój UE, jak i realizację polskich interesów narodowych. Pierwszą inicjatywą zespołu będzie I Okrągły Stół Polsko-Rumuński.

Polityka mieszkaniowa

Zadaniem zespołu jest stworzenie modelu rynku mieszkaniowego, który z jednej strony wprowadzał będzie bodźce do rozwoju sektora budowlanego, a z drugiej usunie bariery rozwojowe związane z brakiem dostępności tanich mieszkań tak na własność, jak i na wynajem.

 

 • KOMENTARZE
  • Highly detailed Earth, illuminated by moonlight. The glow of cities sheds light on the detailed exaggerated terrain and translucent water of the oceans. Elements of this image furnished by NASA
   dr Michał Kuź

   Przyszłość Europy i niemieckie obawy

    
   W pierwszym tygodniu listopada tygodnik „Der Spiegel” ujawnił fragmenty raportu dotyczącego możliwych zagrożeń systemowych dla Republiki Federalnej Niemiec w perspektywie do roku 2040. „Strategiczny Przegląd 2040” wyróżnia sześć możliwych scenariusz geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Niemiec. Autorzy wyraźnie szeregują je od optymistycznych do bardziej pesymistycznych. Szczególnie ciekawe są te drugie, które stawiają Europę Wschodnią jako potencjalne zagrożenie. Publikacja raportu pokazuje, że Niemcy zaczynają coraz poważniej myśleć...

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Jacek Sokołowski

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI