Eksperci

 • KOMENTARZE
  • Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT
   Aleksander Treit

   Podzielona płatność – zmiany w rozliczeniu podatku VAT

    
   Ministerstwo Finansów skierowało do sejmu kolejny projekt ustawy, który ma pomóc w zwiększeniu wpływów z podatków. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2017 roku wprowadza do systemu podatku od towarów i usług (VAT) instytucję podzielonej płatności. Urzędnicy zakładają, że w ciągu dziesięciu lat wprowadzane rozwiązanie zwiększy wpływy budżetowe o 81 miliardów....

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi
   prof. Tomasz Grzegorz Grosse

   RAPORT: Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie ku protekcjonizmowi

    
   Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz Grzegorz Grosse w najnowszym raporcie raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Rozważania na temat ochrony polskiej gospodarki są konieczne biorąc pod uwagę ogólny trend protekcjonistyczny niektórych państw członkowskich wobec rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

 • AKTUALNOŚCI