Author Archives: dr Joanna Szalacha-Jarmużekdr Joanna Szalacha-Jarmużek

 
Ekspert ds. patriotyzmu ekonomicznego

Ekspert CA KJ ds. patriotyzmu ekonomicznego, socjolog ekonomii i organizacji, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w Katedrze Nauk Społecznych, prezes zarządu Fundacji Kazimierza Wielkiego, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK w Toruniu (studia magisterskie z socjologii  2003 r. i stosunków międzynarodowych 2004 r.) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK Toruń (2008 r.), Stypendystka The Bednarowski Trust Fellowship na University of Aberdeen (2010); kierownik grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW („Interlocking directorates” w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu) oraz EFS POKL („Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów)”, stały współpracownik czasopisma „Nowy Obywatel”

Zainteresowania eksperckie:

 • Zjawisko i teoria patriotyzmu ekonomicznego (w tym patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego)
 • Zjawisko interlocking directorates (krzyżowanie się rad i zarządów) i jego wpływ na ład korporacyjny oraz wyższe kadry korporacyjne
 • Teoria Społecznej Gry Zespołowej
 • Władza strukturalna oraz przejawy podmiotowości organizacyjnej w procesach globalizacyjnych

Najważniejsze publikacje:

 1. „Między zaufaniem a elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska”. 2014. Wyd. WSB Toruń
 2. „Instrumentarium globalnego panowania. Poza-państwowi aktorzy i globalna władza strukturalna”. 2013, Zysk i s-ka Poznań
 3. „Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów – wyniki badania pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim”. 2013. Roczniki Naukowe WSB w Toruniu. Nr 12. s. 449-474
 4. „Interlocking directorates jako instytucja nieformalna zwiększająca efektywność działań korporacyjnych”. 2012. Prakseologia nr 152. s.51-68
 5. „Interlocking Directorates and Possible Conflict of Interests”, Polish Sociological Review, 2/174. s. 205-216
 6. „Conflict of Interest in Central and Eastern Europe” (redakcja tomu wspólnie z S. Burdziejem), 2011, Zysk i s-ka, Poznań
 7. “Zjawisko interlocking directorates a proces formowania się nowych „konstelacji interesów”. 2011. W: „Grupy interesu i lobbing w Polsce. Rodzime doświadczenia w unijnym kontekście” red. Krzysztof Jasiecki; wyd. IFiS PAN Warszawa. S. 192-212
 8. „Rola poza-państwowych aktorów w formowaniu struktur globalnego systemu finansowego” [w] red. K. Dobrzeniecki. „Pluralizm prawny. Koncepcja. Wyzwania. Mity”. 2009. UMK Toruń. S. 435-450
 9. „Globalizacja współpracy czy globalizacja przemocy? Działalność poza-państwowych aktorów i zjawisko rozwoju przez przemoc” [w] Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych. red. R. Sojak i A. Zybertowicz. Toruń 2008, s. 111-132
 10. „Poland as a captive state?” – Slovo nr 16.2 2004, wydawane przez Maney Publishing oraz School of Slavonic and East European Studies, University College London, s. 143-151

 

 

dr Joanna Szalacha-Jarmużek
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Joanna Szalacha-Jarmużek
tel. 662 930 037
joanna.szalacha@gmail.com

Ekspert CA KJ ds. patriotyzmu ekonomicznego, socjolog ekonomii i organizacji, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w Katedrze Nauk Społecznych, prezes zarządu Fundacji Kazimierza Wielkiego, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK w Toruniu (studia magisterskie z socjologii  2003 r. i stosunków międzynarodowych 2004 r.) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK Toruń (2008 r.), Stypendystka The Bednarowski Trust Fellowship na University of Aberdeen (2010); kierownik grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW („Interlocking directorates” w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu) oraz EFS POKL („Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów)”, stały współpracownik czasopisma „Nowy Obywatel”

Zainteresowania eksperckie:

 • Zjawisko i teoria patriotyzmu ekonomicznego (w tym patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego)
 • Zjawisko interlocking directorates (krzyżowanie się rad i zarządów) i jego wpływ na ład korporacyjny oraz wyższe kadry korporacyjne
 • Teoria Społecznej Gry Zespołowej
 • Władza strukturalna oraz przejawy podmiotowości organizacyjnej w procesach globalizacyjnych

Najważniejsze publikacje:

 1. „Między zaufaniem a elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska”. 2014. Wyd. WSB Toruń
 2. „Instrumentarium globalnego panowania. Poza-państwowi aktorzy i globalna władza strukturalna”. 2013, Zysk i s-ka Poznań
 3. „Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów – wyniki badania pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim”. 2013. Roczniki Naukowe WSB w Toruniu. Nr 12. s. 449-474
 4. „Interlocking directorates jako instytucja nieformalna zwiększająca efektywność działań korporacyjnych”. 2012. Prakseologia nr 152. s.51-68
 5. „Interlocking Directorates and Possible Conflict of Interests”, Polish Sociological Review, 2/174. s. 205-216
 6. „Conflict of Interest in Central and Eastern Europe” (redakcja tomu wspólnie z S. Burdziejem), 2011, Zysk i s-ka, Poznań
 7. “Zjawisko interlocking directorates a proces formowania się nowych „konstelacji interesów”. 2011. W: „Grupy interesu i lobbing w Polsce. Rodzime doświadczenia w unijnym kontekście” red. Krzysztof Jasiecki; wyd. IFiS PAN Warszawa. S. 192-212
 8. „Rola poza-państwowych aktorów w formowaniu struktur globalnego systemu finansowego” [w] red. K. Dobrzeniecki. „Pluralizm prawny. Koncepcja. Wyzwania. Mity”. 2009. UMK Toruń. S. 435-450
 9. „Globalizacja współpracy czy globalizacja przemocy? Działalność poza-państwowych aktorów i zjawisko rozwoju przez przemoc” [w] Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych. red. R. Sojak i A. Zybertowicz. Toruń 2008, s. 111-132
 10. „Poland as a captive state?” – Slovo nr 16.2 2004, wydawane przez Maney Publishing oraz School of Slavonic and East European Studies, University College London, s. 143-151

 

 

Moje publikacje w serwisie: