prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

 
Ekspert ds. edukacji

Ekspert CAKJ ds. edukacji, profesor nadzwyczajny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik wielu programów międzynarodowych doskonalacych umiejętności menedżerskie i dydaktyczne (m.in. Harvard University, JFK School of Government, Boston, USA 2007; IESE Business School (University of Navarra), Barcelona, Hiszpania 2008-2009, 2010, 2013; European Foundation for Entrepreneurship Research (EFER) IESE Business School i SGH Entrepreneurship Colloqium, Warszawa 2011).

W latach 1995 – 2007 związana zawodowo z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 2006 – 2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w randze podsekretarza stanu. Odpowiedzialność za: finansowe aspekty Polskiego Systemu Edukacji, dotacje z Unii Europejskiej; przygotowywanie i realizację budżetu dla MEN; finansowanie systemu edukacji w Polsce.

W latach 2008 – 2012 TVP S.A. ostatnio jako Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju. Odpowiedzialność m.in. za: badania i rozwój; zarządzanie strategią korporacyjną; projekty strategiczne i restrukturyzacyjne; zarządzanie procesowe; zarządzanie ryzykiem korporacyjnym.

W latach 2007 – 2012 Szkoła Główna Handlowa, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Zarządzania. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu Projektowania Systemów Zarządzania; Zarządzania Strategicznego, Procesowego, Operacyjnego i Projektowego.

W latach 2010- 2012 Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ jako Menedżer Naukowy. Nadzór nad działalnością naukową Instytutu; Odpowiedzialność za: przygotowanie strategii naukowej; przygotowywanie planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych; przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej Instytutu oraz realizacji prac badawczych.

Od 2012 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Profesor nadzwyczajny. Jako Dyrektor Programów Executive MBA pełni nadzór nad ofertą programową studiów Executive MBA. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, modeli biznesowych, zarządzania wzrostem i strategii rozwoju przedsiębiorstw.

prof. Sylwia Sysko-Romańczuk
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
prof. Sylwia Sysko-Romańczuk
sylwia.sysko.romanczuk@biznes.edu.pl

Ekspert CAKJ ds. edukacji, profesor nadzwyczajny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnik wielu programów międzynarodowych doskonalacych umiejętności menedżerskie i dydaktyczne (m.in. Harvard University, JFK School of Government, Boston, USA 2007; IESE Business School (University of Navarra), Barcelona, Hiszpania 2008-2009, 2010, 2013; European Foundation for Entrepreneurship Research (EFER) IESE Business School i SGH Entrepreneurship Colloqium, Warszawa 2011).

W latach 1995 – 2007 związana zawodowo z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 2006 – 2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w randze podsekretarza stanu. Odpowiedzialność za: finansowe aspekty Polskiego Systemu Edukacji, dotacje z Unii Europejskiej; przygotowywanie i realizację budżetu dla MEN; finansowanie systemu edukacji w Polsce.

W latach 2008 – 2012 TVP S.A. ostatnio jako Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju. Odpowiedzialność m.in. za: badania i rozwój; zarządzanie strategią korporacyjną; projekty strategiczne i restrukturyzacyjne; zarządzanie procesowe; zarządzanie ryzykiem korporacyjnym.

W latach 2007 – 2012 Szkoła Główna Handlowa, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Zarządzania. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu Projektowania Systemów Zarządzania; Zarządzania Strategicznego, Procesowego, Operacyjnego i Projektowego.

W latach 2010- 2012 Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ jako Menedżer Naukowy. Nadzór nad działalnością naukową Instytutu; Odpowiedzialność za: przygotowanie strategii naukowej; przygotowywanie planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych; przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej Instytutu oraz realizacji prac badawczych.

Od 2012 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Profesor nadzwyczajny. Jako Dyrektor Programów Executive MBA pełni nadzór nad ofertą programową studiów Executive MBA. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości, modeli biznesowych, zarządzania wzrostem i strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika
   prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

   Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

    
   Pod koniec maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości to mieszanka sensownych pomysłów, garści nierozwiązanych (ale na nowo skomplikowanych) problemów przeniesionych z poprzedniego stanu prawnego oraz kilku ekstrawagancji. Próba „naprawy” tego zawodu bez fundamentalnych zmian w jego konstrukcji może skończyć się paraliżem postępowań egzekucyjnych oraz odejściem wielu komorników z zawodu.

 • PUBLIKACJE
  • Na Północ zwrot
   prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI