Author Archives: dr Małgorzata Stefanowiczdr Małgorzata Stefanowicz

 
Ekspert ds. problemów polityki społecznej

Politolog, socjolog. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński; studiowała też na Ludwig-Maximilians-Universität München i Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Przygotowała rozprawę doktorską poświęconą polityce etnicznej Litwy po rozpadzie ZSRR. Odbyła staże w instytucjach publicznych w Niemczech, Polsce i na Litwie (m.in. w Jugend- und Sozialamt we Frankfurcie nad Menem, Deutsches Museum w Monachium).

Od 2012 r. związana z Polskim Ośrodkiem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie.  Od 2013 r.  jest dyrektorem Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Była członkini zarządu i rady Klubu Jagiellońskiego; instruktorka harcerska; w latach 2012-2014 – redaktor naczelna kwartalnika społeczno-kulturalnego „Goniec Litewski”. Inicjatorka i szefowa kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-kulturalnych.

Specjalista w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Zajmuje się problemami polityki społecznej (zwłaszcza migracji, ubóstwa, wykluczenia społecznego, równouprawnienia kobiet i mężczyzn), współczesnymi problemami mniejszości narodowych w Europie, polityką polonijną i stosunkami polsko-litewskimi.

 

dr Małgorzata Stefanowicz
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Małgorzata Stefanowicz
malgosia.stefanowicz@gmail.com

Politolog, socjolog. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński; studiowała też na Ludwig-Maximilians-Universität München i Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Przygotowała rozprawę doktorską poświęconą polityce etnicznej Litwy po rozpadzie ZSRR. Odbyła staże w instytucjach publicznych w Niemczech, Polsce i na Litwie (m.in. w Jugend- und Sozialamt we Frankfurcie nad Menem, Deutsches Museum w Monachium).

Od 2012 r. związana z Polskim Ośrodkiem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie.  Od 2013 r.  jest dyrektorem Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Była członkini zarządu i rady Klubu Jagiellońskiego; instruktorka harcerska; w latach 2012-2014 – redaktor naczelna kwartalnika społeczno-kulturalnego „Goniec Litewski”. Inicjatorka i szefowa kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-kulturalnych.

Specjalista w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Zajmuje się problemami polityki społecznej (zwłaszcza migracji, ubóstwa, wykluczenia społecznego, równouprawnienia kobiet i mężczyzn), współczesnymi problemami mniejszości narodowych w Europie, polityką polonijną i stosunkami polsko-litewskimi.