Author Archives: dr Stanisław Kowaldr Stanisław Kowal

 
Ekspert CA KJ ds. edukacji

Ekspert CA KJ ds. edukacji, doktor nauk humanistycznych, pedagog, kie­rownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Wiceprezes fundacji zajmującej się działalnością edukacyjną. Główny obszar zaintere­sowań badawczych to teoria wychowania i pedeutologia, a ostatnio szczególnie koncepcja edukacji spersonalizowanej.

dr Stanisław Kowal
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Stanisław Kowal
tel. 797 129 092
stach.kowal@gmail.com

Ekspert CA KJ ds. edukacji, doktor nauk humanistycznych, pedagog, kie­rownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli. Wiceprezes fundacji zajmującej się działalnością edukacyjną. Główny obszar zaintere­sowań badawczych to teoria wychowania i pedeutologia, a ostatnio szczególnie koncepcja edukacji spersonalizowanej.

Moje publikacje w serwisie: