Author Archives: dr Piotr Stanekdr Piotr Stanek

 
Ekspert ds. bankowości i finansów

Ekspert CA KJ ds. bankowości i finansów, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku broniąc pracę doktorską na temat efektywności podejmowania decyzji w bankach centralnych. Prowadził gościnne wykłady m.in. w Mołdawii (ASEM, Kiszyniów, 2007 r.), na Litwie (ISM, Wilno i Kowno, 2008 r.) we Francji (Uniwersytet Paris 1 – Sorbona, 2013; Uniwersytet Lille 1, 2004-2007; Sciences-Po Lille, 2005-2006; ESC Brest-Bretagne 2008-2015), w Austrii (Wirtschaft Uniwersität Wien, 2013-2014) oraz w Stanach Zjednoczonych (Grand Valley State University, 2009 i 2013, Roosevelt University, Chicago, 2013). Jest członkiem European Economic Association oraz koordynatorem projektu STAIR (Studies in Trans-Atlantic International Relations) finansowanego w ramach programu Atlantis. Jego badania naukowe i publikacje koncentrują się na tematyce podejmowania decyzji w bankach centralnych, w tym w szczególności w Europejskim Banku Centralnym oraz wokół problematyki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-20??, w tym zagadnień stabilności zadłużenia publicznego. Jest autorem około 30 publikacji naukowych: artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz rozdziałów w monografiach. Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Publikacje za lata 2011-15 obejmują:

 1. Autorstwo i współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
 2. “On the performance of monetary policy committees”, Kyklos, vol. 67, No. 2, p. 177–203, 2014 [współautorzy: E. Farvaque i S. Vigeant]. (impact factor 797).
 3. “Public Debt Sustainability and the participation of the new member states in the euro area”, Poznań University of Economics Review, vol. 14, No. 4, p. 20-35, 2014.
 4. “Theoretical Aspects of Collective Decision-Making – Survey of Economic Literature”, Comparative Economic Research, vol. 16, No. 1/2013, p. 103-122.
 5. „Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10)”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 273, Łódź 2012, s 267-284 [współautor: E. Molendowski, 50%].
 6. „Selecting Your Inflation Targeters: Background and Performance of Monetary Policy Committee Members”. German Economic Review, 2011, vol. 12, iss. 2. p. 223-238, doi: 10.1111/j.1468-0475.2010.00520.x [współautorzy: E. Farvaque and H. Hammadou, udział własny 33%] (impact factor: 82)

Redakcja monografii naukowych

 1. Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, P. Stanek, K. Wach (eds.), Cracow Universirty of Economics, Cracow 2015. ISBN: 978-83-65262-01-1
 2. Global and regional implications of the euro area crisis, E. Molendowski, P. Stanek (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warsaw 2014, ISBN: 978-83-01-17859-8.
 3. Contemporary Issues in International Economics, P. Stanek (ed.), Cracow University of Economics. Centre for Strategic and International Entrepreneurship, Cracow 2013, ISBN: 978-83-939576-2-0.


Autorstwo i współautorstwo rozdziałów w monografiach naukowych

 1. “Collective Decision Making in Monetary Policy – A Survey”, [in:] D. Kiendl-Wendner, K. Wach (ed.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro an Micro Perspectives, FH Joanneum, University of Applied Sciences, Graz, 2014, s. 77-98.
 2. “Intra-industry trade between Poland and the Eurozone countries and the prospects of Polish accession to the Economic and Monetary Union”, [w:] E. Molendowski, P. Stanek (eds), Global and regional implications of the euro area crisis, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, s. 33-52.
 3. “Główne obszary walutowe w gospodarce światowej – analiza z wykorzystaniem wybranych metod grupowania danych”, [w:] S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu zagranicznego, CeDeWu, Warszawa, 2014, s. 413-432 [współautor: J. Janus]
 4. „Monetary policy committees and the use of unconventional monetary policy instruments”, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, Zilina 2012, s. 382-387 [współautor: J. Janus, 50%].
 5. „Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej”, [w:] E. Molendowski (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, DIFIN, Warszawa 2012, s. 91-111.
 6. „The Consequences of the Global Crisis for the Integration of the European Financial Markets”, [w:] P. van der Hoek (red.), „Proceedings, Forum for Economists International Conference held in Amsterdam”, June 1-4, 2012, Forum for Economists International, Papendrecht, Netherlands, s. 146-163.
 7. „Konsekwencje kryzysu fiskalnego krajów strefy euro dla przyszłości integracji walutowej w Europie”, [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 428-441
 8. „Rady polityki pieniężnej a zastosowanie niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej w warunkach kryzysu”, [w:] S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), „Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 253-274. [współautor: J. Janus, 50%]
 9. „Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego”, [w:] S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera (red.), „Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego”, DIFIN, Warszawa 2011, s. 38-54.
dr Piotr Stanek
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Piotr Stanek
tel. 608 450 326
stanekp@uek.krakow.pl

Ekspert CA KJ ds. bankowości i finansów, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktorat uzyskał w Uniwersytecie Lille 1 (Francja) w 2007 roku broniąc pracę doktorską na temat efektywności podejmowania decyzji w bankach centralnych. Prowadził gościnne wykłady m.in. w Mołdawii (ASEM, Kiszyniów, 2007 r.), na Litwie (ISM, Wilno i Kowno, 2008 r.) we Francji (Uniwersytet Paris 1 – Sorbona, 2013; Uniwersytet Lille 1, 2004-2007; Sciences-Po Lille, 2005-2006; ESC Brest-Bretagne 2008-2015), w Austrii (Wirtschaft Uniwersität Wien, 2013-2014) oraz w Stanach Zjednoczonych (Grand Valley State University, 2009 i 2013, Roosevelt University, Chicago, 2013). Jest członkiem European Economic Association oraz koordynatorem projektu STAIR (Studies in Trans-Atlantic International Relations) finansowanego w ramach programu Atlantis. Jego badania naukowe i publikacje koncentrują się na tematyce podejmowania decyzji w bankach centralnych, w tym w szczególności w Europejskim Banku Centralnym oraz wokół problematyki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-20??, w tym zagadnień stabilności zadłużenia publicznego. Jest autorem około 30 publikacji naukowych: artykułów w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz rozdziałów w monografiach. Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Publikacje za lata 2011-15 obejmują:

 1. Autorstwo i współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
 2. “On the performance of monetary policy committees”, Kyklos, vol. 67, No. 2, p. 177–203, 2014 [współautorzy: E. Farvaque i S. Vigeant]. (impact factor 797).
 3. “Public Debt Sustainability and the participation of the new member states in the euro area”, Poznań University of Economics Review, vol. 14, No. 4, p. 20-35, 2014.
 4. “Theoretical Aspects of Collective Decision-Making – Survey of Economic Literature”, Comparative Economic Research, vol. 16, No. 1/2013, p. 103-122.
 5. „Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10)”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 273, Łódź 2012, s 267-284 [współautor: E. Molendowski, 50%].
 6. „Selecting Your Inflation Targeters: Background and Performance of Monetary Policy Committee Members”. German Economic Review, 2011, vol. 12, iss. 2. p. 223-238, doi: 10.1111/j.1468-0475.2010.00520.x [współautorzy: E. Farvaque and H. Hammadou, udział własny 33%] (impact factor: 82)

Redakcja monografii naukowych

 1. Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, P. Stanek, K. Wach (eds.), Cracow Universirty of Economics, Cracow 2015. ISBN: 978-83-65262-01-1
 2. Global and regional implications of the euro area crisis, E. Molendowski, P. Stanek (eds.), Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warsaw 2014, ISBN: 978-83-01-17859-8.
 3. Contemporary Issues in International Economics, P. Stanek (ed.), Cracow University of Economics. Centre for Strategic and International Entrepreneurship, Cracow 2013, ISBN: 978-83-939576-2-0.


Autorstwo i współautorstwo rozdziałów w monografiach naukowych

 1. “Collective Decision Making in Monetary Policy – A Survey”, [in:] D. Kiendl-Wendner, K. Wach (ed.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro an Micro Perspectives, FH Joanneum, University of Applied Sciences, Graz, 2014, s. 77-98.
 2. “Intra-industry trade between Poland and the Eurozone countries and the prospects of Polish accession to the Economic and Monetary Union”, [w:] E. Molendowski, P. Stanek (eds), Global and regional implications of the euro area crisis, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, s. 33-52.
 3. “Główne obszary walutowe w gospodarce światowej – analiza z wykorzystaniem wybranych metod grupowania danych”, [w:] S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu zagranicznego, CeDeWu, Warszawa, 2014, s. 413-432 [współautor: J. Janus]
 4. „Monetary policy committees and the use of unconventional monetary policy instruments”, Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas, Zilina 2012, s. 382-387 [współautor: J. Janus, 50%].
 5. „Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej”, [w:] E. Molendowski (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, DIFIN, Warszawa 2012, s. 91-111.
 6. „The Consequences of the Global Crisis for the Integration of the European Financial Markets”, [w:] P. van der Hoek (red.), „Proceedings, Forum for Economists International Conference held in Amsterdam”, June 1-4, 2012, Forum for Economists International, Papendrecht, Netherlands, s. 146-163.
 7. „Konsekwencje kryzysu fiskalnego krajów strefy euro dla przyszłości integracji walutowej w Europie”, [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 428-441
 8. „Rady polityki pieniężnej a zastosowanie niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej w warunkach kryzysu”, [w:] S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), „Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 253-274. [współautor: J. Janus, 50%]
 9. „Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego”, [w:] S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera (red.), „Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego”, DIFIN, Warszawa 2011, s. 38-54.

Moje publikacje w serwisie: