Author Archives: dr Andrzej Soczówkadr Andrzej Soczówka

 
Ekspert ds. transportu

Ekspert CA KJ ds. transportu. W 2000 r. rozpoczął studia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując w 2006 r. tytuł magistra jako jeden z najlepszych absolwentów rocznika. W 2010 r. ukończył na tym samym wydziale studia doktoranckie z zakresu Nauk o Ziemi. Po tym okresie pracował krótko jako nauczyciel geografii w liceum oraz rachmistrz spisowy. W 2011 r. powrócił na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jako asystent w Katedrze Geografii Ekonomicznej, a od 2013 r. pracuje w tym samym miejscu na stanowisku adiunkta. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej” – wieloaspektową analizę zróżnicowania stopnia rozwoju komunikacji miejskiej w tym regionie. Praca ta uzyskała nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie „Transport” w roku akademickim 2011/2012. Zainteresowania naukowe doktora Andrzeja Soczówka to transport publiczny i kartografia, a szczególne miejsce w badaniach zajmuje problematyka komunikacji miejskiej na obszarze województwa śląskiego. Dorobek naukowy liczy kilkadziesiąt pozycji, w tym: 3 monografie, 4 rozdziały w książkach i współautorstwo 2 atlasów tematycznych. Zna dwa języki obce – angielski i rosyjski. Aktywnie działa we władzach Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

dr Andrzej Soczówka
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Andrzej Soczówka
tel. 605 388 599
andrzej.soczowka@us.edu.pl

Ekspert CA KJ ds. transportu. W 2000 r. rozpoczął studia na kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując w 2006 r. tytuł magistra jako jeden z najlepszych absolwentów rocznika. W 2010 r. ukończył na tym samym wydziale studia doktoranckie z zakresu Nauk o Ziemi. Po tym okresie pracował krótko jako nauczyciel geografii w liceum oraz rachmistrz spisowy. W 2011 r. powrócił na Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jako asystent w Katedrze Geografii Ekonomicznej, a od 2013 r. pracuje w tym samym miejscu na stanowisku adiunkta. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej” – wieloaspektową analizę zróżnicowania stopnia rozwoju komunikacji miejskiej w tym regionie. Praca ta uzyskała nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie „Transport” w roku akademickim 2011/2012. Zainteresowania naukowe doktora Andrzeja Soczówka to transport publiczny i kartografia, a szczególne miejsce w badaniach zajmuje problematyka komunikacji miejskiej na obszarze województwa śląskiego. Dorobek naukowy liczy kilkadziesiąt pozycji, w tym: 3 monografie, 4 rozdziały w książkach i współautorstwo 2 atlasów tematycznych. Zna dwa języki obce – angielski i rosyjski. Aktywnie działa we władzach Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • Highly detailed Earth, illuminated by moonlight. The glow of cities sheds light on the detailed exaggerated terrain and translucent water of the oceans. Elements of this image furnished by NASA
   dr Andrzej Soczówka

   Przyszłość Europy i niemieckie obawy

    
   W pierwszym tygodniu listopada tygodnik „Der Spiegel” ujawnił fragmenty raportu dotyczącego możliwych zagrożeń systemowych dla Republiki Federalnej Niemiec w perspektywie do roku 2040. „Strategiczny Przegląd 2040” wyróżnia sześć możliwych scenariusz geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Niemiec. Autorzy wyraźnie szeregują je od optymistycznych do bardziej pesymistycznych. Szczególnie ciekawe są te drugie, które stawiają Europę Wschodnią jako potencjalne zagrożenie. Publikacja raportu pokazuje, że Niemcy zaczynają coraz poważniej myśleć...

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Andrzej Soczówka

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI