Author Archives: dr Błażej Sajdukdr Błażej Sajduk

 
Ekspert ds. edukacji i bezpieczeństwa narodowego

Ekspert CA KJ ds. edukacji i bezpieczeństwa narodowego, doktor politologii i historyk myśli politycznej, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i nowoczesne metody dydaktyczne.

Najnowsze publikacje

 • Kogo uczysz, kto uczy. Nowoczesna edukacja akademicka
 • Humanistyczne podejście do nowoczesnych technologii, „Kultura i Polityka” 2014 nr 16 – redaktor gościnny tomu Nowoczesne technologie.
 • Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, „Kultura i Polityka” nr 16
 • Co zmienią roboty?, „Znak” styczeń 2014, nr 704
 • Pojęcia wojny i odwagi na polu walki w świetle zmian wywołanych rewolucją w robotyce [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, P. borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Kraków 2014
 • Polska Elita polityczna 2013 (razem z R. Matyją), Kraków 2014
 • U bram polityki [w:] Roboty w przestrzeni publicznej, A. Gontarz, S. Kosieliński (red.), Warszawa 2014
 • Grywalizacja lite w edukacji wyższej – kurs e-learningowy uczący, jak zajęcia dydaktyczne wykorzystujące elementy grywalizacyjne
 • Amerykański i Izraelski przemysł latających systemów bezzałogowych – porównanie wybranych platform [w:] Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, R. Kopeć (red.), Kraków 2015
 • Big data i drony kontra terroryści. Aspekty prawne i wybrane konsekwencje wykorzystywania przez USA bezzałogowych systemów latających oraz wielkich baz danych w działaniach przeciw terroryzmowi [w:] Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem, Kraków 2015
 • Perspektywa historyczna, społeczna i etyczna rozwoju walki na odległość – ekspertyza dla Fundacji Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR).
dr Błażej Sajduk
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Błażej Sajduk
tel. 603 503 644
bsajduk@wse.krakow.pl

Ekspert CA KJ ds. edukacji i bezpieczeństwa narodowego, doktor politologii i historyk myśli politycznej, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i nowoczesne metody dydaktyczne.

Najnowsze publikacje

 • Kogo uczysz, kto uczy. Nowoczesna edukacja akademicka
 • Humanistyczne podejście do nowoczesnych technologii, „Kultura i Polityka” 2014 nr 16 – redaktor gościnny tomu Nowoczesne technologie.
 • Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, „Kultura i Polityka” nr 16
 • Co zmienią roboty?, „Znak” styczeń 2014, nr 704
 • Pojęcia wojny i odwagi na polu walki w świetle zmian wywołanych rewolucją w robotyce [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, P. borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Kraków 2014
 • Polska Elita polityczna 2013 (razem z R. Matyją), Kraków 2014
 • U bram polityki [w:] Roboty w przestrzeni publicznej, A. Gontarz, S. Kosieliński (red.), Warszawa 2014
 • Grywalizacja lite w edukacji wyższej – kurs e-learningowy uczący, jak zajęcia dydaktyczne wykorzystujące elementy grywalizacyjne
 • Amerykański i Izraelski przemysł latających systemów bezzałogowych – porównanie wybranych platform [w:] Przemysł zbrojeniowy. Tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, R. Kopeć (red.), Kraków 2015
 • Big data i drony kontra terroryści. Aspekty prawne i wybrane konsekwencje wykorzystywania przez USA bezzałogowych systemów latających oraz wielkich baz danych w działaniach przeciw terroryzmowi [w:] Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem, Kraków 2015
 • Perspektywa historyczna, społeczna i etyczna rozwoju walki na odległość – ekspertyza dla Fundacji Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej (ICLHR).

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika
   dr Błażej Sajduk

   Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

    
   Pod koniec maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości to mieszanka sensownych pomysłów, garści nierozwiązanych (ale na nowo skomplikowanych) problemów przeniesionych z poprzedniego stanu prawnego oraz kilku ekstrawagancji. Próba „naprawy” tego zawodu bez fundamentalnych zmian w jego konstrukcji może skończyć się paraliżem postępowań egzekucyjnych oraz odejściem wielu komorników z zawodu.

 • PUBLIKACJE
  • Na Północ zwrot
   dr Błażej Sajduk

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI