Author Archives: dr Paweł Wojciechowskidr Paweł Wojciechowski

 
Ekspert CA KJ ds. rolnictwa

Ekspert CA KJ ds. rolnictwa, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym i prawem rolnym, które obejmują m.in.: monografie pt. „Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym” oraz „Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności”; współautorstwo podręcznika do Prawa Rolnego (w tym rozdziałów dotyczących problematyki administracji rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prawa żywnościowego); współautorstwo komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do ustawy o gospodarce nieruchomościami;  artykuły dotyczące m.in. urzędowej kontroli, znakowania żywności, suplementów diety, żywności ekologicznej, oznaczeń geograficznych i regionalnych żywności, wzbogacania żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w tym artykuły publikowane w czasopismach zagranicznych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW z zakresu prawa rolnego i prawa żywnościowego, a także z zakresu prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami. Uczestnik wielu konferencji naukowych (w tym międzynarodowych) i referent zagadnień z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

dr Paweł Wojciechowski
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Paweł Wojciechowski
tel. 601 135 822
p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl

Ekspert CA KJ ds. rolnictwa, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym i prawem rolnym, które obejmują m.in.: monografie pt. „Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym” oraz „Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności”; współautorstwo podręcznika do Prawa Rolnego (w tym rozdziałów dotyczących problematyki administracji rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prawa żywnościowego); współautorstwo komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do ustawy o gospodarce nieruchomościami;  artykuły dotyczące m.in. urzędowej kontroli, znakowania żywności, suplementów diety, żywności ekologicznej, oznaczeń geograficznych i regionalnych żywności, wzbogacania żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w tym artykuły publikowane w czasopismach zagranicznych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW z zakresu prawa rolnego i prawa żywnościowego, a także z zakresu prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami. Uczestnik wielu konferencji naukowych (w tym międzynarodowych) i referent zagadnień z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

Moje publikacje w serwisie: