Author Archives: dr Paweł Wojciechowskidr Paweł Wojciechowski

 
Ekspert CA KJ ds. rolnictwa

Ekspert CA KJ ds. rolnictwa, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym i prawem rolnym, które obejmują m.in.: monografie pt. „Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym” oraz „Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności”; współautorstwo podręcznika do Prawa Rolnego (w tym rozdziałów dotyczących problematyki administracji rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prawa żywnościowego); współautorstwo komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do ustawy o gospodarce nieruchomościami;  artykuły dotyczące m.in. urzędowej kontroli, znakowania żywności, suplementów diety, żywności ekologicznej, oznaczeń geograficznych i regionalnych żywności, wzbogacania żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w tym artykuły publikowane w czasopismach zagranicznych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW z zakresu prawa rolnego i prawa żywnościowego, a także z zakresu prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami. Uczestnik wielu konferencji naukowych (w tym międzynarodowych) i referent zagadnień z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

dr Paweł Wojciechowski
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Paweł Wojciechowski
tel. 601 135 822
p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl

Ekspert CA KJ ds. rolnictwa, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym i prawem rolnym, które obejmują m.in.: monografie pt. „Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym” oraz „Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności”; współautorstwo podręcznika do Prawa Rolnego (w tym rozdziałów dotyczących problematyki administracji rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prawa żywnościowego); współautorstwo komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do ustawy o gospodarce nieruchomościami;  artykuły dotyczące m.in. urzędowej kontroli, znakowania żywności, suplementów diety, żywności ekologicznej, oznaczeń geograficznych i regionalnych żywności, wzbogacania żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w tym artykuły publikowane w czasopismach zagranicznych.

Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych oraz podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW z zakresu prawa rolnego i prawa żywnościowego, a także z zakresu prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami. Uczestnik wielu konferencji naukowych (w tym międzynarodowych) i referent zagadnień z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika
   dr Paweł Wojciechowski

   Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

    
   Pod koniec maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości to mieszanka sensownych pomysłów, garści nierozwiązanych (ale na nowo skomplikowanych) problemów przeniesionych z poprzedniego stanu prawnego oraz kilku ekstrawagancji. Próba „naprawy” tego zawodu bez fundamentalnych zmian w jego konstrukcji może skończyć się paraliżem postępowań egzekucyjnych oraz odejściem wielu komorników z zawodu.

 • PUBLIKACJE
  • Na Północ zwrot
   dr Paweł Wojciechowski

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI