Author Archives: dr Krzysztof Mazur



dr Krzysztof Mazur

 
Ekspert ds. polityki i spraw obywatelskich

Ekspert CA KJ w zakresie polityki i spraw obywatelskich, doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezes Klubu Jagiellońskiego; członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Ukończył politologię oraz MISH na UJ oraz studia podyplomowe na University of Notre Dame w USA. W latach 2002-2009 pracownik Instytutu Tertio Millennio. Od 2009 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca ogólnopolskiej Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanej w strategicznym partnerstwie z PKO Bankiem Polskim. Członek redakcji „Pressji”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji. Laureat Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2012).

Wybrane publikacje: 

 • Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education, red.Krzysztof Mazur, Piotr Musiewicz, Bogdan Szlachta (Kraków: Księgarnia Akademicka), 2013.
 • Edward Abramowski, Zagadnienia socjalizmu, red. Krzysztof Mazur (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2012.
 • Krzysztof Mazur, Nieprzystawalność Solidarności. Jak odrzuciliśmy projekt polityczny ruchu społecznego, Working papers on the Solidarity movement, (Warszawa: Collegium Civitas), 2013.
 • Krzysztof Mazur, Polska jako system pozorowanej partycypacji społecznej, [w]:Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy, red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak (Kraków: Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom VII), 2014.
 • Krzysztof Mazur, Czy Solidarność zamierzała reaktywować komunizm? Problem własności środków produkcji w projekcie politycznym Solidarności, [w]: Wolny rynek i gospodarka społeczna. Polskie doświadczenia, (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2011.
 • Krzysztof Mazur, Zabiliśmy proroka, Teka XXIV kwartalnika „Pressje”, 2011.
 • Krzysztof Mazur, Aideologia Solidarności, Teka XXI kwartalnika „Pressje”, 2010.
 • Krzysztof Mazur, Solidarność podzielona, [w]: Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje, (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2010.
 • Krzysztof Mazur, Polska ejdetyczna, Teka XXII-XXIII kwartalnika „Pressje”, 2010.
 • Krzysztof Mazur, Geopolityka w myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w latach 1980-1981, [w]: Geopolityka i zasady, (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2009.
dr Krzysztof Mazur
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Krzysztof Mazur
krzysiek.mazur@gmail.com

Ekspert CA KJ w zakresie polityki i spraw obywatelskich, doktor nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; prezes Klubu Jagiellońskiego; członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Ukończył politologię oraz MISH na UJ oraz studia podyplomowe na University of Notre Dame w USA. W latach 2002-2009 pracownik Instytutu Tertio Millennio. Od 2009 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca ogólnopolskiej Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanej w strategicznym partnerstwie z PKO Bankiem Polskim. Członek redakcji „Pressji”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji. Laureat Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2012).

Wybrane publikacje: 

 • Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflection on Human Rights Education, red.Krzysztof Mazur, Piotr Musiewicz, Bogdan Szlachta (Kraków: Księgarnia Akademicka), 2013.
 • Edward Abramowski, Zagadnienia socjalizmu, red. Krzysztof Mazur (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2012.
 • Krzysztof Mazur, Nieprzystawalność Solidarności. Jak odrzuciliśmy projekt polityczny ruchu społecznego, Working papers on the Solidarity movement, (Warszawa: Collegium Civitas), 2013.
 • Krzysztof Mazur, Polska jako system pozorowanej partycypacji społecznej, [w]:Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy, red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak (Kraków: Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom VII), 2014.
 • Krzysztof Mazur, Czy Solidarność zamierzała reaktywować komunizm? Problem własności środków produkcji w projekcie politycznym Solidarności, [w]: Wolny rynek i gospodarka społeczna. Polskie doświadczenia, (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2011.
 • Krzysztof Mazur, Zabiliśmy proroka, Teka XXIV kwartalnika „Pressje”, 2011.
 • Krzysztof Mazur, Aideologia Solidarności, Teka XXI kwartalnika „Pressje”, 2010.
 • Krzysztof Mazur, Solidarność podzielona, [w]: Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje, (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2010.
 • Krzysztof Mazur, Polska ejdetyczna, Teka XXII-XXIII kwartalnika „Pressje”, 2010.
 • Krzysztof Mazur, Geopolityka w myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w latach 1980-1981, [w]: Geopolityka i zasady, (Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej), 2009.

Moje publikacje w serwisie: