Author Archives: Leszek WiśniewskiLeszek Wiśniewski

 
współpracownik CA KJ, ekspert ds. gospodarki przestrzennej i transportu

Współpracownik CA KJ, ekspert ds. gospodarki przestrzennej i transportu. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor wyróżnionych prac w konkursach na „Fotoplastikon Warszawski” (2009) i „Nową Politykę Przestrzenną dla Podkowy Leśnej” (2015), „Futuwawa – Patrz na plac”(2016), a także pracy „Koncepcja kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjno-urbanistycznych miasta” wyróżnionej nagrodą burmistrza miasta Ostróda (2016). Od trzech lat związany ze Stowarzyszeniem „Miasto Jest Nasze”, które reprezentuje w Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu. Prowadzi także fanpage i blog „Uwagi o Przestrzeni”.

Leszek Wiśniewski
Kontakt dla mediów
tel. 506 575 098

Współpracownik CA KJ, ekspert ds. gospodarki przestrzennej i transportu. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor wyróżnionych prac w konkursach na „Fotoplastikon Warszawski” (2009) i „Nową Politykę Przestrzenną dla Podkowy Leśnej” (2015), „Futuwawa – Patrz na plac”(2016), a także pracy „Koncepcja kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjno-urbanistycznych miasta” wyróżnionej nagrodą burmistrza miasta Ostróda (2016). Od trzech lat związany ze Stowarzyszeniem „Miasto Jest Nasze”, które reprezentuje w Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu. Prowadzi także fanpage i blog „Uwagi o Przestrzeni”.

Moje publikacje w serwisie: