Author Archives: dr Marcin Kędzierskidr Marcin Kędzierski

 
Dyrektor Programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Dyrektor programowy CA KJ, ekspert ds. edukacji, doktor ekonomii. ekonomista, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2008) oraz studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK (2013), współpracownik Instytutu Tertio Millennio (2008−2009), członek zespołu europejskiego projektu VETWORKS, poświęconego ewaluacji w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego (2009−2011), od 2011 roku asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK, obecnie adiunkt tamże. W latach 2009−2012 członek Zarządu ds. finansowych, a w okresie 2012−2015 prezes Klubu Jagiellońskiego; pomysłodawca i redaktor naczelny portalu Visegrad Plus; specjalizuje się w analizie polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej, oraz w polityce zagranicznej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej

Publikacje:

 1. Kędzierski, M. (2015), Income-contingent loan as the instrument of financing higher education in Central and Eastern Europe − lessons from Hungary, [w:] Surdej, A., Kędzierski, M. (red.), “Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe”, Wydawnictwo Adam Marszałek (w druku)
 2. Kędzierski, M. (2015), Imigracja a przyszłość uczelni wyższych w Polsce – szanse i zagrożenia, [w:] Woźniak, J. (red.) „Świat współpracy, świat konfrontacji”, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju (w druku)
 3. Dulak, M., Kędzierski, M. (2014) How to govern city in a complex reality, [w:] Wiktor-Mach, D. (red.) “The idea of creative city”, European Scientific Institute, 145−153
 4. Kędzierski, M. (2014) Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics), [w:] „Zarządzanie publiczne” nr 24-25, Kraków, 90−101
 5. Dulak, M., Kędzierski, M. (2014), Sprawne państwo, [w:] Krupnik, S. (red.), „Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa”, raport Fundacji Lepsza Polska, 68−86
 6. Kędzierski, M. (2014), Czas na międzymorze, [w:] Internetowy Miesięcznik Idei „Nowa Konfederacja” nr 3(54)/2014
 7. Józefowski, B., Kędzierski, M. (2013), Polityka edukacyjna, [w:] Zawicki, M. (red.) „Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 180−199
 8. Surdej, A., Kędzierski, M. (2013), Metoda analiza kosztów i korzyści w polityce publicznej, [w:] Surdej, A. (red.) Ewaluacja w polityce publicznej, Difin, 150−171
 9. Kędzierski, M., Możdżeń, M. (2013) The Higher Education in the Host-country as a Determinant of Foreign Direct Investments (FDI), [w:] Lula, P., Mikuła, A., Jaki, A. (red.) “Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 113−122
 10. Kędzierski, M. (2013), Budżet obywatelski. Rekomendacje dla Krakowa (redakcja), raport Ośrodka Studiów o Mieście
 11. Kędzierski, M. (2012), Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych, [w:] Surdej, A., Brzozowski, J. (red.) „Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych”, Wydawnictwo Adam Marszałek,
 12. Kędzierski, M. (2012), Ekonomia trynitarna, [w:] „Pressje”, teka 29, 26−39
 13. Kędzierski, M. (2012), Klasa kreatywna w Małopolsce. Nowa metodologia, nowe wyzwania, [w:] 8. Raport Roczny, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, 58−66
 14. Kędzierski, M. (2011), Papież przeciwko kapitalizmowi. Prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II, [w:] „Pressje”, teka 24, 39−49
 15. Kędzierski, M. (2010), ERASMUS – fakty i mity, raport Klubu Jagiellońskiego
 16. Kędzierski, M. (2009), Jaka alternatywa dla bezpłatnych studiów. Finansowanie szkolnictwa wyższego [w:] „Uniwersytet – idee i technologie”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera „Kultura i Polityka” 5/2009, 155−171
 17. Kędzierski, M. (2009), Prezydencja niemiecka styczeń–czerwiec 2007 [w:] Szczerski K. (red.) „Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 179−204
 18. Kędzierski, M. (2009), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach (red.), raport Klubu Jagiellońskiego
 19. Kędzierski, M. (2009), Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce (redakcja), raport Klubu Jagiellońskiego
 20. Kędzierski, M. (2008), System głosowania w Radzie Unii Europejskiej [w:] Brachowicz M. (red.), „Polska wobec Traktatu Reformującego Unię Europejską”, raport Klubu Jagiellońskiego, 19−35 oraz 80−96
dr Marcin Kędzierski
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Marcin Kędzierski
tel. 696 761 324
marcin.kedzierski@cakj.pl

Dyrektor programowy CA KJ, ekspert ds. edukacji, doktor ekonomii. ekonomista, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2008) oraz studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK (2013), współpracownik Instytutu Tertio Millennio (2008−2009), członek zespołu europejskiego projektu VETWORKS, poświęconego ewaluacji w obszarze szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego (2009−2011), od 2011 roku asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK, obecnie adiunkt tamże. W latach 2009−2012 członek Zarządu ds. finansowych, a w okresie 2012−2015 prezes Klubu Jagiellońskiego; pomysłodawca i redaktor naczelny portalu Visegrad Plus; specjalizuje się w analizie polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej, oraz w polityce zagranicznej w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej

Publikacje:

 1. Kędzierski, M. (2015), Income-contingent loan as the instrument of financing higher education in Central and Eastern Europe − lessons from Hungary, [w:] Surdej, A., Kędzierski, M. (red.), “Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe”, Wydawnictwo Adam Marszałek (w druku)
 2. Kędzierski, M. (2015), Imigracja a przyszłość uczelni wyższych w Polsce – szanse i zagrożenia, [w:] Woźniak, J. (red.) „Świat współpracy, świat konfrontacji”, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju (w druku)
 3. Dulak, M., Kędzierski, M. (2014) How to govern city in a complex reality, [w:] Wiktor-Mach, D. (red.) “The idea of creative city”, European Scientific Institute, 145−153
 4. Kędzierski, M. (2014) Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics), [w:] „Zarządzanie publiczne” nr 24-25, Kraków, 90−101
 5. Dulak, M., Kędzierski, M. (2014), Sprawne państwo, [w:] Krupnik, S. (red.), „Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa”, raport Fundacji Lepsza Polska, 68−86
 6. Kędzierski, M. (2014), Czas na międzymorze, [w:] Internetowy Miesięcznik Idei „Nowa Konfederacja” nr 3(54)/2014
 7. Józefowski, B., Kędzierski, M. (2013), Polityka edukacyjna, [w:] Zawicki, M. (red.) „Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 180−199
 8. Surdej, A., Kędzierski, M. (2013), Metoda analiza kosztów i korzyści w polityce publicznej, [w:] Surdej, A. (red.) Ewaluacja w polityce publicznej, Difin, 150−171
 9. Kędzierski, M., Możdżeń, M. (2013) The Higher Education in the Host-country as a Determinant of Foreign Direct Investments (FDI), [w:] Lula, P., Mikuła, A., Jaki, A. (red.) “Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 113−122
 10. Kędzierski, M. (2013), Budżet obywatelski. Rekomendacje dla Krakowa (redakcja), raport Ośrodka Studiów o Mieście
 11. Kędzierski, M. (2012), Analiza powstawania i funkcjonowania globalnego reżimu uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych, [w:] Surdej, A., Brzozowski, J. (red.) „Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych”, Wydawnictwo Adam Marszałek,
 12. Kędzierski, M. (2012), Ekonomia trynitarna, [w:] „Pressje”, teka 29, 26−39
 13. Kędzierski, M. (2012), Klasa kreatywna w Małopolsce. Nowa metodologia, nowe wyzwania, [w:] 8. Raport Roczny, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, 58−66
 14. Kędzierski, M. (2011), Papież przeciwko kapitalizmowi. Prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II, [w:] „Pressje”, teka 24, 39−49
 15. Kędzierski, M. (2010), ERASMUS – fakty i mity, raport Klubu Jagiellońskiego
 16. Kędzierski, M. (2009), Jaka alternatywa dla bezpłatnych studiów. Finansowanie szkolnictwa wyższego [w:] „Uniwersytet – idee i technologie”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera „Kultura i Polityka” 5/2009, 155−171
 17. Kędzierski, M. (2009), Prezydencja niemiecka styczeń–czerwiec 2007 [w:] Szczerski K. (red.) „Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 179−204
 18. Kędzierski, M. (2009), Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach (red.), raport Klubu Jagiellońskiego
 19. Kędzierski, M. (2009), Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce (redakcja), raport Klubu Jagiellońskiego
 20. Kędzierski, M. (2008), System głosowania w Radzie Unii Europejskiej [w:] Brachowicz M. (red.), „Polska wobec Traktatu Reformującego Unię Europejską”, raport Klubu Jagiellońskiego, 19−35 oraz 80−96

Moje publikacje w serwisie:

Strona 1 z 212