Author Archives: Anna GrossAnna Gross

 
Współpracownik CA KJ

Współpracownik CA KJ, doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka tego wydziału na kierunkach: prawo, administracja. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat: „Konsultacje społeczne w prawie administracyjnym”. Zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, a także prawem gospodarczym publicznym oraz zagadnieniami związanymi z samorządem terytorialnym, partycypacją społeczną i kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Anna Gross
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
Anna Gross
tel. 723 470 160
ankachr@hotmail.com

Współpracownik CA KJ, doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka tego wydziału na kierunkach: prawo, administracja. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat: „Konsultacje społeczne w prawie administracyjnym”. Zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, a także prawem gospodarczym publicznym oraz zagadnieniami związanymi z samorządem terytorialnym, partycypacją społeczną i kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Moje publikacje w serwisie: