Author Archives: dr Nicholas Ghazaldr Nicholas Ghazal

 
Współpracownik CA KJ, ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego

Współpracownik CA KJ, ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo własności intelektualnej, oraz radca prawny. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich oraz doktoranckich na WPiA UJ. Autor rozprawy doktorskiej pt. ,,Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Zainteresowania naukowe: prawo autorskie, prawo cywilne, prawo konstytucyjne.

Publikacje naukowe

1. Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010 r.

2. Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012 r.

3. Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o. o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, s. 19-24, nr 144, 2013 r.

Publikacje dydaktyczne udział w pracach zbiorowych

1. Prawo konstytucyjne ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

2. Wstęp do prawoznawstwa ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

3. Prawo rzeczowe ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

4. Teoria i filozofia prawa ‐ repetytorium, wyd. Wolters Kluwer

Publikacja popularnonaukowa

1. Modele sądowej kontroli ustaw. Na styku prawa i polityki, Dziennik Gazeta Prawna – dodatek Prawnik (2.02.2016 r.)

 

dr Nicholas Ghazal
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Nicholas Ghazal
tel. 502 876 588
nicholas.ghazal@uj.edu.pl

Współpracownik CA KJ, ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo własności intelektualnej, oraz radca prawny. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich oraz doktoranckich na WPiA UJ. Autor rozprawy doktorskiej pt. ,,Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Zainteresowania naukowe: prawo autorskie, prawo cywilne, prawo konstytucyjne.

Publikacje naukowe

1. Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010 r.

2. Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012 r.

3. Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o. o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, s. 19-24, nr 144, 2013 r.

Publikacje dydaktyczne udział w pracach zbiorowych

1. Prawo konstytucyjne ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

2. Wstęp do prawoznawstwa ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

3. Prawo rzeczowe ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

4. Teoria i filozofia prawa ‐ repetytorium, wyd. Wolters Kluwer

Publikacja popularnonaukowa

1. Modele sądowej kontroli ustaw. Na styku prawa i polityki, Dziennik Gazeta Prawna – dodatek Prawnik (2.02.2016 r.)

 

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • Highly detailed Earth, illuminated by moonlight. The glow of cities sheds light on the detailed exaggerated terrain and translucent water of the oceans. Elements of this image furnished by NASA
   dr Nicholas Ghazal

   Przyszłość Europy i niemieckie obawy

    
   W pierwszym tygodniu listopada tygodnik „Der Spiegel” ujawnił fragmenty raportu dotyczącego możliwych zagrożeń systemowych dla Republiki Federalnej Niemiec w perspektywie do roku 2040. „Strategiczny Przegląd 2040” wyróżnia sześć możliwych scenariusz geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Niemiec. Autorzy wyraźnie szeregują je od optymistycznych do bardziej pesymistycznych. Szczególnie ciekawe są te drugie, które stawiają Europę Wschodnią jako potencjalne zagrożenie. Publikacja raportu pokazuje, że Niemcy zaczynają coraz poważniej myśleć...

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Nicholas Ghazal

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI