Author Archives: dr Nicholas Ghazaldr Nicholas Ghazal

 
Współpracownik CA KJ, ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego

Współpracownik CA KJ, ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo własności intelektualnej, oraz radca prawny. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich oraz doktoranckich na WPiA UJ. Autor rozprawy doktorskiej pt. ,,Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Zainteresowania naukowe: prawo autorskie, prawo cywilne, prawo konstytucyjne.

Publikacje naukowe

1. Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010 r.

2. Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012 r.

3. Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o. o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, s. 19-24, nr 144, 2013 r.

Publikacje dydaktyczne udział w pracach zbiorowych

1. Prawo konstytucyjne ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

2. Wstęp do prawoznawstwa ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

3. Prawo rzeczowe ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

4. Teoria i filozofia prawa ‐ repetytorium, wyd. Wolters Kluwer

Publikacja popularnonaukowa

1. Modele sądowej kontroli ustaw. Na styku prawa i polityki, Dziennik Gazeta Prawna – dodatek Prawnik (2.02.2016 r.)

 

dr Nicholas Ghazal
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Nicholas Ghazal
tel. 502 876 588
nicholas.ghazal@uj.edu.pl

Współpracownik CA KJ, ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo własności intelektualnej, oraz radca prawny. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich oraz doktoranckich na WPiA UJ. Autor rozprawy doktorskiej pt. ,,Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Zainteresowania naukowe: prawo autorskie, prawo cywilne, prawo konstytucyjne.

Publikacje naukowe

1. Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010 r.

2. Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012 r.

3. Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o. o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, s. 19-24, nr 144, 2013 r.

Publikacje dydaktyczne udział w pracach zbiorowych

1. Prawo konstytucyjne ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

2. Wstęp do prawoznawstwa ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

3. Prawo rzeczowe ‐ testy dla studentów, wyd. Wolters Kluwer

4. Teoria i filozofia prawa ‐ repetytorium, wyd. Wolters Kluwer

Publikacja popularnonaukowa

1. Modele sądowej kontroli ustaw. Na styku prawa i polityki, Dziennik Gazeta Prawna – dodatek Prawnik (2.02.2016 r.)

 

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika
   dr Nicholas Ghazal

   Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

    
   Pod koniec maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości to mieszanka sensownych pomysłów, garści nierozwiązanych (ale na nowo skomplikowanych) problemów przeniesionych z poprzedniego stanu prawnego oraz kilku ekstrawagancji. Próba „naprawy” tego zawodu bez fundamentalnych zmian w jego konstrukcji może skończyć się paraliżem postępowań egzekucyjnych oraz odejściem wielu komorników z zawodu.

 • PUBLIKACJE
  • Na Północ zwrot
   dr Nicholas Ghazal

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI