Author Archives: prof. Dariusz Gątarekprof. Dariusz Gątarek

 
Ekspert ds. bankowości i finansów

Ekspert CA KJ ds. bankowości i finansów, ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w roku 1981, jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w specjalności automatyka, zajmował się też równaniami fizyki matematycznej związanymi z zagadnieniami  optyki kwantowej, stochastycznej kwantyzacji i turbulencji z losowymi wymuszeniami. Zainteresowało go podobieństwo opisujących turbulencję równań Naviera-Stokesa i ważnego w finansach równania Heatha-Jarrowa-Mortona, co doprowadziło do stworzenia wspólnie z Alanem Brace i Markiem Musielą modelu BGM dynamiki stóp procentowych – obecnie światowego standardu  w wycenie pochodnych stopy procentowej. Nie trzeba dodawać, że osiągnięcie owo w Polsce jest zupełnie nieznane. Od tego czasu Dariusz Gątarek spędził niemal 20 lat jako analityk w wielu instytucjach finansowych i doradczych na trzech kontynentach, takich jak BRE Bank, Societe Generale, Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX. Pracował też dwa lata jako doradca prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Od powrotu do Polski w grudniu 2014 roku jest profesorem w  Instytucie Badań Systemowych PAN.

prof. Dariusz Gątarek
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
prof. Dariusz Gątarek
tel. 664 282 037
dgatarek@yahoo.co.uk

Ekspert CA KJ ds. bankowości i finansów, ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w roku 1981, jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w specjalności automatyka, zajmował się też równaniami fizyki matematycznej związanymi z zagadnieniami  optyki kwantowej, stochastycznej kwantyzacji i turbulencji z losowymi wymuszeniami. Zainteresowało go podobieństwo opisujących turbulencję równań Naviera-Stokesa i ważnego w finansach równania Heatha-Jarrowa-Mortona, co doprowadziło do stworzenia wspólnie z Alanem Brace i Markiem Musielą modelu BGM dynamiki stóp procentowych – obecnie światowego standardu  w wycenie pochodnych stopy procentowej. Nie trzeba dodawać, że osiągnięcie owo w Polsce jest zupełnie nieznane. Od tego czasu Dariusz Gątarek spędził niemal 20 lat jako analityk w wielu instytucjach finansowych i doradczych na trzech kontynentach, takich jak BRE Bank, Societe Generale, Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX. Pracował też dwa lata jako doradca prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Od powrotu do Polski w grudniu 2014 roku jest profesorem w  Instytucie Badań Systemowych PAN.