Author Archives: dr Bartłomiej Bigadr Bartłomiej Biga

 
Ekspert ds. ekonomicznej analizy prawa

Ekspert CA KJ ds. ekonomicznej analizy prawa, doktor nauk ekonomicznych, absolwent kierunków prawo oraz administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W maju 2014 roku obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozprawę „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. W 2015 roku ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin zawodowy.

Specjalizacja naukowa: ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie), polityki publiczne, działania na rzecz poprawy jakości legislacji, ekonomia kultury.

Strona internetowa: http://ekonomiaprawa.pl/

Wybrane publikacje:

Biga B., „Samorząd lokalny w Wielkiej Brytanii” [w:] S. Mazur (red.), Sprawne państwo. Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, 2015

Biga B., „Mechanizmy finansowej współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – aspekty prawno-formalne” [w:] S. Mazur (red.) A. Pacut (red.) M. Pokora (red.) ”Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, 2015

Biga B., Prawna ochrona własności intelektualnej [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica, Polityka innowacyjna, 2014.

Biga B., Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej [w:]

 1. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, 2013.

Biga B., Dyskrecjonalny i swoisty charakter interpretacji prawa podatkowego w sprawach indywidualnych, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 4/2011.

Biga B., Kierunkowe dyrektywy wyboru, a uznanie administracyjne, w kontekście przewidywalności rozstrzygnięć organów podatkowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1/2010.

dr Bartłomiej Biga
Kontakt dla mediów
Skontaktuj się ze mną
dr Bartłomiej Biga
tel. 513 074 499
bartlomiej.biga@gmail.com

Ekspert CA KJ ds. ekonomicznej analizy prawa, doktor nauk ekonomicznych, absolwent kierunków prawo oraz administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W maju 2014 roku obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozprawę „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej. W 2015 roku ukończył aplikację adwokacką i zdał egzamin zawodowy.

Specjalizacja naukowa: ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie), polityki publiczne, działania na rzecz poprawy jakości legislacji, ekonomia kultury.

Strona internetowa: http://ekonomiaprawa.pl/

Wybrane publikacje:

Biga B., „Samorząd lokalny w Wielkiej Brytanii” [w:] S. Mazur (red.), Sprawne państwo. Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach, 2015

Biga B., „Mechanizmy finansowej współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – aspekty prawno-formalne” [w:] S. Mazur (red.) A. Pacut (red.) M. Pokora (red.) ”Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, 2015

Biga B., Prawna ochrona własności intelektualnej [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica, Polityka innowacyjna, 2014.

Biga B., Prawo autorskie w kontekście rewolucji technologicznej [w:]

 1. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, 2013.

Biga B., Dyskrecjonalny i swoisty charakter interpretacji prawa podatkowego w sprawach indywidualnych, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 4/2011.

Biga B., Kierunkowe dyrektywy wyboru, a uznanie administracyjne, w kontekście przewidywalności rozstrzygnięć organów podatkowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1/2010.

Moje publikacje w serwisie:


 • KOMENTARZE
  • OBWE daje impuls do zmiany ordynacji
   dr Bartłomiej Biga

   OBWE daje impuls do zmiany ordynacji

    
   Zaprezentowany niedawno raport Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z wyborów parlamentarnych z 2015 wskazuje na potrzebę takiej zmiany ordynacji, która pozwoli na start kandydatom niezwiązanym z żadnym ugrupowaniem. Wbrew obiegowej opinii jest to możliwe nie tylko poprzez przyjęcie ordynacji opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze, ale również dzięki wyborowi takich systemów wyborczych, które nie będą wymagały zmiany Konstytucji RP. Wraz z ordynacją należy dokonać przeglądu...

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi

    
   Działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – towarzyszy szereg absurdów i patologii. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te muszą być poddawane znacznie...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI