Piotr Trudnowski

Rozpoczynamy nowy etap – komentarze i raporty CA KJ na klubjagiellonski.pl

 

 Rozpoczynamy nowy etap w historii Klubu Jagiellońskiego. Tworząc tak jak dotąd niepartyjne, republikańskie stowarzyszenie bez wyborczych ambicji, musimy wreszcie powiedzieć wyraźnie: robimy politykę. Mamy nadzieję, że odważycie się na to razem z nami. Uruchamiamy nowy portal, który łączył będzie diagnozę publicystyczną, rozwiązania eksperckie i działanie polityczne na rzecz zmiany – pisze w tekście otwierającym nowy serwis www.klubjagiellonski.pl redaktor naczelny i członek zarządu Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski. 

Od strony organizacyjnej głównym celem całego przedsięwzięcia było uporządkowanie naszej działalności: dotychczas na innej stronie można było znaleźć informacje o organizacji, na innej dorobek ekspertów, na jeszcze innej publicystykę. Wreszcie wystąpienia medialne i zaproszenia na debaty pojawiały się tylko w mediach społecznościowych. Teraz stworzyliśmy serwis, który pozwala naszym sympatykom szybko i łatwo dotrzeć do wszystkich naszych aktywności. Pokazujemy wreszcie cały Klub w jednym miejscu, stąd konieczne było wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej, która w sposób spójny objęła wszystkie projekty i oddziały regionalne – wyjaśnia Trudnowski.

Najnowsze komentarze i raporty Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego będą pojawiać się na stronie klubjagiellonski.pl. Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej nowej strony.


Piotr Trudnowski
Piotr Trudnowski
Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Zajmuje się polityką obywatelską, patriotyzmem gospodarczym i finansowaniem społecznościowym.
< Powrót do listy Aktualności