Adam Balcer

RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

 

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania przez nasz kraj kolejnego skoku modernizacyjnego.

Takie strategiczne partnerstwo oznacza włączenie Skandynawii do koncepcji Trójmorza, a nawet uznanie krajów nordyckich za kluczowych uczestników tej inicjatywy – proponuje autor raportu, współpracujący z CA KJ ekspert ds. międzynarodowych Adam Balcer. – Sukces zwrotu Polski na Północ uzależniony jest od głębokiej refleksji nad podbudową ideologiczną prowadzonej przez obecne polskie władze polityki wewnętrznej i zagranicznej, która może stanowić istotną barierę dla wykorzystania potencjału współpracy z Skandynawią – zwraca uwagę.

[POBIERZ CAŁY RAPORT]

– Intensyfikacja współpracy z Skandynawią może odegrać kluczową rolę w realizacji polskich długoterminowych interesów strategicznych dotyczących modernizacji kraju. Niewiele państw na świecie ma taki potencjał, a w obszarze Trojmorza żadne. Dotychczasowa współpraca gospodarcza między Polską i krajami skandynawskimi nie wyczerpuje wszystkich możliwości i należy ją zintensyfikować, jeśli budowa partnerstwa strategicznego między tymi krajami ma się zakończyć sukcesem. Niewykorzystaną dotąd szansę stanowi licznie zamieszkująca w krajach nordyckich Polonia– czytamy w raporcie.

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zwraca też uwagę, że w ostatnich kilkunastu miesiącach Polska w bezprecedensowy sposób rozwinęła relacje dyplomatyczne z krajami nordyckimi, choć działania w tym regionie wciąż prowadzono są na znacznie mniejszą skalę niż w krajach Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie na Węgrzech. – Biorąc pod uwagę zbieżność interesów oraz potencjalne korzyści współpracy z krajami skandynawskimi, pojawia się pytanie, czy Grupa Wyszehradzka powinna być głównym punktem odniesienia dla koncepcji Trójmorza, czy też drugi równoważny filar tej inicjatywy powinna stanowić włączona do niej Rada Nordycka – pisze Balcer.

– Zacieśnienie współpracy z tym blokiem regionalnym może być dla Polski jednym z ważnych instrumentów uniknięcia marginalizacji w ramach UE. Większość krajów skandynawskich pozostanie poza strefą euro, ale będzie utrzymywać z nią bliskie więzi. Nordycy będą także odgrywać istotną rolę w niektórych ważnych politykach unijnych (azylowej i pomocy regionalnej, innowacyjnej, klimatycznej i energetycznej, rozszerzenia i sąsiedztwa) – ocenia ekspert.

– Polska powinna dokonać redefinicji koncepcji Trójmorza i zaprosić do niego Skandynawię. Dzięki temu zostanie zdecydowanie wzmocniony obszar jednego z trzech „składowych” mórz, czyli Bałtyku. Warto przypomnieć, że Trójmorze już dzisiaj wykracza poza „nowych” członków UE (Austria), a osi Północ-Południe organizującej Trójmorze (np. projekty infrastrukturalne) nie można sobie bez Skandynawii wyobrazić. W ramach szczytów Trójmorza Polska powinna starać się stworzyć wspólny fundusz inwestycyjny dla wielkich projektów infrastrukturalnych, na który złożyłyby się państwa objęte inicjatywą. Polska powinna także zorganizować lobbing państw Trójmorza na rzecz pozyskania wsparcia finansowego w międzynarodowych instytucjach. W obu przypadkach włączenie krajów skandynawskich byłoby bardzo korzystne i zwiększyłoby szansę na sukces tych działań – czytamy w rekomendacjach do raportu.

Publikacja powstała przy wsparciu Partnerów Strategicznych: Olivia Business Centre i Black Pearls VC.


Adam Balcer
Adam Balcer
Ekspert ds. międzynarodowych, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, autor raportu CA KJ „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi”
< Powrót do listy Raporty
 
 • KOMENTARZE
  • 09.10.2011 Warszawa Wybory Parlamentarne 2011 N/z mieszkancy stolicy oddaja glosy w lokalach wyborczych
fot. Andrzej Stawinski/REPORTER
   Tomasz Zakrzewski

   Partyjne listy wyborcze nie naprawią samorządów

    
   Zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt nazywany potocznie zmianami w ordynacji wyborczej ma na celu zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu samorządów. Przedstawione propozycje, mimo, że w niektórych aspektach pozytywne, nie wnoszą nic rewolucyjnego. Niestety, proponowane zmiany w wyborze członków Państwowej Komisji Wyborczej grożą jej upolitycznieniem, a odejście od jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach wywoła upartyjnienie lokalnych rad. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości 10 listopada 2017...

   Read More

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Jacek Sokołowski

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Read More

 • AKTUALNOŚCI