Biuro Prasowe

Raport z ewaluacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju już dostępny!

 

Od 31 stycznia na stronach Ministerstwa Rozwoju dostępny jest już raport z „Ewaluacji ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w opracowaniu którego przez pół roku uczestniczyli aktywnie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego!

To ponad 280 stron eksperckiej, rzetelnej i horyzontalnej analizy najważniejszego dokumentu strategicznego polskiego rządu opracowanej i skonsultowanej przez kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin. Co najistotniejsze – szereg opracowanych w czasie ewaluacji uwag zostało zaimplementowanych do nowej wersji strategii.

[Pełną wersję raportu pobrać można tutaj]

Zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podlegała ona tzw. ewaluacji ex ante. Zadaniem wspomnianej ewaluacji była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach SOR oraz opracowanie rekomendacji możliwych do wprowadzenia zmian tego dokumentu strategicznego.

Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum złożone z czterech podmiotów: IBC Group Central Europe Holding SA, Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany był zespół złożony z ponad 30 ekspertów z różnych branż.

Prace merytoryczne ze strony Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego koordynował dr Marcin Kędzierski.


Biuro Prasowe
Biuro Prasowe
Cenisz nasze działania? Pomóż rozwijać Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego! Przekaż nam 1% podatku. Nasz KRS to: 0000128315
< Powrót do listy Aktualności