Biuro Prasowe

Raport z ewaluacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju już dostępny!

 

Od 31 stycznia na stronach Ministerstwa Rozwoju dostępny jest już raport z „Ewaluacji ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w opracowaniu którego przez pół roku uczestniczyli aktywnie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego!

To ponad 280 stron eksperckiej, rzetelnej i horyzontalnej analizy najważniejszego dokumentu strategicznego polskiego rządu opracowanej i skonsultowanej przez kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin. Co najistotniejsze – szereg opracowanych w czasie ewaluacji uwag zostało zaimplementowanych do nowej wersji strategii.

[Pełną wersję raportu pobrać można tutaj]

Zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podlegała ona tzw. ewaluacji ex ante. Zadaniem wspomnianej ewaluacji była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach SOR oraz opracowanie rekomendacji możliwych do wprowadzenia zmian tego dokumentu strategicznego.

Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum złożone z czterech podmiotów: IBC Group Central Europe Holding SA, Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany był zespół złożony z ponad 30 ekspertów z różnych branż.

Prace merytoryczne ze strony Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego koordynował dr Marcin Kędzierski.


Biuro Prasowe
Biuro Prasowe
Cenisz nasze działania? Pomóż rozwijać Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego! Przekaż nam 1% podatku. Nasz KRS to: 0000128315
< Powrót do listy Aktualności
 
 • KOMENTARZE
  • Highly detailed Earth, illuminated by moonlight. The glow of cities sheds light on the detailed exaggerated terrain and translucent water of the oceans. Elements of this image furnished by NASA
   dr Michał Kuź

   Przyszłość Europy i niemieckie obawy

    
   W pierwszym tygodniu listopada tygodnik „Der Spiegel” ujawnił fragmenty raportu dotyczącego możliwych zagrożeń systemowych dla Republiki Federalnej Niemiec w perspektywie do roku 2040. „Strategiczny Przegląd 2040” wyróżnia sześć możliwych scenariusz geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Niemiec. Autorzy wyraźnie szeregują je od optymistycznych do bardziej pesymistycznych. Szczególnie ciekawe są te drugie, które stawiają Europę Wschodnią jako potencjalne zagrożenie. Publikacja raportu pokazuje, że Niemcy zaczynają coraz poważniej myśleć...

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Jacek Sokołowski

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI