Biuro Prasowe

Raport z ewaluacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju już dostępny!

 

Od 31 stycznia na stronach Ministerstwa Rozwoju dostępny jest już raport z „Ewaluacji ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w opracowaniu którego przez pół roku uczestniczyli aktywnie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego!

To ponad 280 stron eksperckiej, rzetelnej i horyzontalnej analizy najważniejszego dokumentu strategicznego polskiego rządu opracowanej i skonsultowanej przez kilkudziesięciu ekspertów z różnych dziedzin. Co najistotniejsze – szereg opracowanych w czasie ewaluacji uwag zostało zaimplementowanych do nowej wersji strategii.

[Pełną wersję raportu pobrać można tutaj]

Zgodnie z przepisami m.in. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podlegała ona tzw. ewaluacji ex ante. Zadaniem wspomnianej ewaluacji była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach SOR oraz opracowanie rekomendacji możliwych do wprowadzenia zmian tego dokumentu strategicznego.

Ewaluacja ex ante SOR została przeprowadzona przez konsorcjum złożone z czterech podmiotów: IBC Group Central Europe Holding SA, Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwa Społecznego sp. z o.o. oraz Fundacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku. W ewaluację, która miała charakter partycypacyjny, zaangażowany był zespół złożony z ponad 30 ekspertów z różnych branż.

Prace merytoryczne ze strony Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego koordynował dr Marcin Kędzierski.


Biuro Prasowe
Biuro Prasowe
Cenisz nasze działania? Pomóż rozwijać Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego! Przekaż nam 1% podatku. Nasz KRS to: 0000128315
< Powrót do listy Aktualności
 
 • KOMENTARZE
  • Monopol PKP Intercity uderzy w polskie firmy
   Bartosz Jakubowski

   Monopol PKP Intercity uderzy w polskie firmy

    
   Zakończenie w 2015 roku możliwości wydatkowania środków z Funduszu Spójności na tabor kolejowy znacząco zmniejszyło zapał inwestycyjny PKP Intercity i samorządów w tej dziedzinie. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, że gdyby PKP Intercity mogło skorzystać z funduszy unijnych, to już dawno zamówiłoby kolejne 10 Dartów z bydgoskiej Pesy.

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi
   dr Bartłomiej Biga

   RAPORT: W czyim interesie? O organizacjach zarządzania prawami autorskimi

    
   Działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – towarzyszy szereg absurdów i patologii. Tylko w 2015 odnotowały one łączne przychody z opłat za eksploatację praw autorskich na kwotę ponad 611 milionów złotych. Zebrały też pokaźny majątek: sam ZAiKS wykazuje w swoich sprawozdaniach wartość inwestycji krótkoterminowych na kwotę ponad miliarda złotych. – Organizacje te muszą być poddawane znacznie...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI