Bartosz Jakubowski

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego systemu poboru opłat drogowych

 

W związku z nadchodzącym końcem umowy z obecnym operatorem systemu poboru myta drogą elektroniczną rząd rozważa zmianę formy odpłatności za drogi, łącznie z wprowadzeniem winiet. Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za  drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności. Nowy system pozwoli ograniczyć zatory na drogach szybkiego ruchu i ograniczyć koszty związane z utrzymaniem etatów osób pobierających opłaty.

Zdaniem ekspertów koszty związane z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej powinny być w jak największym stopniu pokrywane przez jej użytkowników. Podstawą powinna być zasada „płaci ten, kto korzysta”. Większy ciężar utrzymania infrastruktury drogowej zostanie wówczas przeniesiony na najintensywniej z niej korzystających uczestników ruchu. Obecnie bowiem wpływy z myta nie pokrywają kosztów eksploatacji dróg oraz zobowiązań wynikających z budowy autostrad „koncesyjnych”. Eksperci zwracają też uwagę na konieczność poradzenie sobie z problemem zwiększenia ruchu pojazdów ciężarowych na drogach równoległych do dróg objętych odpłatnością.

Postulują oni wyeliminowanie ręcznego poboru opłat od kierowców samochodów osobowych na rzecz trzech możliwych, ale zróżnicowanych pod kątem kosztów po stronie kierowcy, form uiszczania opłaty:
1. Z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń pokładowych rejestrujących wjazd lub wyjazd pojazdu.
2. Opartej o wykup okresowych winiet elektronicznych (nie papierowych), których ważność byłaby weryfikowana na podstawie skanowania tablic rejestracyjnych.
3. Opłacanie przejazdu na danej trasie przed wyjazdem również za pomocą aplikacji mobilnych lub przez Internet.

– Należy całkowicie zmienić filozofię patrzenia na odpłatność za drogi i przejść od stanu powszechnej bezpłatności i istnienia tylko określonych wycinków infrastruktury drogowej, za korzystanie z których są lub mogą być pobierane opłaty, do stanu, w którym normą jest odpłatność za korzystanie z dróg, zaś brak odpłatności jest stosownie ograniczony – przekonują autorzy raportu.

Zaproponowany nowy system poboru myta pozwoli na osiągnięcie czterech szczegółowych celów:
1. Zwiększy udział wpływów z tytułu użytkowania dróg w całości wydatków na utrzymanie infrastruktury drogowej.
2. Umożliwi finansowanie dróg innych niż krajowe ze środków innych niż budżety państwa i samorządów.
3. Zmniejszy ruch pojazdów ciężarowych na drogach wojewódzkich i krajowych jednojezdniowych i przekieruje go na autostrady i drogi ekspresowe.
4. Zlikwiduje korki wywołane ręcznym poborem opłat oraz w okresach wzmożonego ruchu pojazdów.

Autorzy raportu: Bartosz Jakubowski (koordynator), dr Bartosz Mazur, dr inż. Jeremi Rychlewski


Bartosz Jakubowski
Bartosz Jakubowski
Ekspert CA KJ ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Analityk rynku transportu zbiorowego
< Powrót do listy Publikacje
 
 • KOMENTARZE
  • Highly detailed Earth, illuminated by moonlight. The glow of cities sheds light on the detailed exaggerated terrain and translucent water of the oceans. Elements of this image furnished by NASA
   dr Michał Kuź

   Przyszłość Europy i niemieckie obawy

    
   W pierwszym tygodniu listopada tygodnik „Der Spiegel” ujawnił fragmenty raportu dotyczącego możliwych zagrożeń systemowych dla Republiki Federalnej Niemiec w perspektywie do roku 2040. „Strategiczny Przegląd 2040” wyróżnia sześć możliwych scenariusz geopolitycznych wpływających na bezpieczeństwo Niemiec. Autorzy wyraźnie szeregują je od optymistycznych do bardziej pesymistycznych. Szczególnie ciekawe są te drugie, które stawiają Europę Wschodnią jako potencjalne zagrożenie. Publikacja raportu pokazuje, że Niemcy zaczynają coraz poważniej myśleć...

   Czytaj więcej

 • PUBLIKACJE
  • RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości
   dr Jacek Sokołowski

   RAPORT: Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości

    
   Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji państwa jako całości. Trójpodział władzy nie jest abstrakcyjną wartością, lecz funkcjonalną zależnością, na której swój sukces rozwojowy oparły państwa Zachodu – pisze w...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI