Tomasz F. Krawczyk

Unia Europejska w przebudowie. Wyzwania polskiej polityki europejskiej po wyborach

 

Celem niniejszej analizy jest omówienie wybranych wyzwań dla polskiej polityki europejskiej, jakie stawia przed nią obecnie trwająca debata na temat przyszłego kształtu UE oraz strefy euro.

Analiza w pierwszej części pokazuje, jak fundamentalne przemiany instytucjonalno-prawne i polityczne przeszła Unia Europejska, ale przede wszystkim unia walutowa, w wyniku kryzysu finansowego. Obraz Unii po kryzysie pokazuje Wspólnotę podzieloną jak nigdy dotąd.

W drugiej części omówione zostały plany Komisji Europejskiej w zakresie tzw. dokończenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz propozycje reform, jakie płyną z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Propozycje te odnoszą się do samych fundamentów prawnych i politycznych Unii Europejskiej, i mogą całkowicie na nowo ukształtować relacje pomiędzy państwami strefy euro oraz pozostającymi, na stałe lub tymczasowo, poza nią.

W ostatniej części wskazano zarys stanowiska, jakie Polska wobec propozycji reform UE może zająć, a przede wszystkim wskazano, że – inaczej niż dotychczas – Rzeczpospolita musi zacząć odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu debaty wokół przyszłej UE. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, kiedy wypracujemy własne, oryginalne, uzgodnione z partnerami w regionie, pomysły w tym zakresie.


Tomasz F. Krawczyk
Tomasz F. Krawczyk
Ekspert CA KJ ds. europejskich
< Powrót do listy Analizy
 
 • KOMENTARZE
  • Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika
   dr Jacek Sokołowski

   Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

    
   Pod koniec maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości to mieszanka sensownych pomysłów, garści nierozwiązanych (ale na nowo skomplikowanych) problemów przeniesionych z poprzedniego stanu prawnego oraz kilku ekstrawagancji. Próba „naprawy” tego zawodu bez fundamentalnych zmian w jego konstrukcji może skończyć się paraliżem postępowań egzekucyjnych oraz odejściem wielu komorników z zawodu.

 • PUBLIKACJE
  • Na Północ zwrot
   Adam Balcer

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI