prof. Artur Wołek

Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne z lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania kadencji 2015–2019

 

Profesor Artur Wołek we współpracy ze Stanisławem Starnawskim przygotował raport pt. „Rząd do remontu – wnioski instytucjonalne z lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania kadencji 2015–2019”. Autorzy opisują przyczyny słabości państwa polskiego i postulują daleko idące zmiany, mające na celu usprawnienie procesu rządzenia Polską.

Poniżej prezentujemy główne założenia raportu:

Dwie kadencje rządów koalicji PO–PSL pokazały systemowe ograniczenia polityki ignorującej fakt fundamentalnej słabości i niesterowności państwa. Na długą metę Polską nie da się efektywnie kierować, ograniczając się do administrowania bieżącymi sprawami. Szczególnie pokazał to rozpad antyinstytucjonalnej polityki PO–PSL po wyjeździe Donalda Tuska do Brukseli.

Słabość polskiego państwa jest przede wszystkim pochodną słabości jego instytucji, jego niskiej zdolności do działania, bez względu na to, kto rządzi i jakie ma cele.

Największa słabości instytucji państwowych to niezdolność do programowania polityki, czyli ustalania i utrzymywania priorytetów państwa, świadomego podejmowania decyzji zbiorowych oraz – co z tym związane – koordynowania celów politycznych i jak najbardziej efektywnego rozdzielania zasobów dla realizacji przyjętej polityki.

Za tę słabość odpowiada przede wszystkim brak skutecznego centrum rządu – instytucjonalnego zaplecza premiera, które pozwoliłoby mu rzeczywiście, a nie tylko formalnie, kierować, koordynować i nadzorować prace Rady Ministrów.

Wzmacniając instytucjonalne zaplecze premiera, małym nakładem środków politycy uzyskaliby narzędzia do bardziej skutecznego realizowania konsekwentnej polityki państwa.

Nawet relatywnie niewielkie zmiany w organizacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Regulaminie Pracy Rady Ministrów, systemie oceny skutków regulacji mogą znacznie poprawić sprawność rządzenia w Polsce.


prof. Artur Wołek
prof. Artur Wołek
Ekspert CA KJ ds. ustroju, profesor administracji i polityk publicznych Akademii Ignatianum w Krakowie, współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie
< Powrót do listy Publikacje
 
 • KOMENTARZE
  • Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika
   dr Jacek Sokołowski

   Ministerstwo nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

    
   Pod koniec maja do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości to mieszanka sensownych pomysłów, garści nierozwiązanych (ale na nowo skomplikowanych) problemów przeniesionych z poprzedniego stanu prawnego oraz kilku ekstrawagancji. Próba „naprawy” tego zawodu bez fundamentalnych zmian w jego konstrukcji może skończyć się paraliżem postępowań egzekucyjnych oraz odejściem wielu komorników z zawodu.

 • PUBLIKACJE
  • Na Północ zwrot
   Adam Balcer

   RAPORT: Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy z państwami skandynawskimi

    
   Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje w najnowszym raporcie pt. „Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we współpracy Polski z państwami skandynawskimi” Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości, w której rdzeń będzie stanowiła strefa euro, utrzymującego się zagrożenia ze strony neoimperialnej Rosji dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczności dokonania...

   Czytaj więcej

 • AKTUALNOŚCI